Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Informacija

Gerbiami tėveliai, globėjai ir kiti mūsų bendruomenės nariai,

Visų pirma norime Jums padėkoti už tą moralinį palaikymą, kurį jautėme visą laiką, taip pat ir įspėjamojo streiko metu. Bendruomeniškumas ir vienybė yra tas stiprybės šaltinis, kuris teikia mums jėgų kovoti su valdžios pozicijoje esančiais ir neteisingus sprendimus priimančiais politikais. Deja, situacija klostosi taip, kad manipuliavimas, mokytojų diskreditavimas ir negebėjimas ieškoti konstruktyvių kompromisų kol kas yra pagrindinės politikų priemonės bandant išspręsti konfliktinę situaciją.  

Šiuo metu  konfliktą stebi ir labai atidžiai jo vystymąsi vertina ir aukščiausio lygio politikai, ir valdininkai, ir kita neteisybę jaučianti visuomenės dalis, ir jaunoji karta, kuri ateityje perims tam tikrus mūsų elgesio modelius. Turime išlikti ryžtingi, drąsūs ir atkaklūs, parodantys, jog į šalies piliečių nuomonę reikia įsiklausyti ir jos paisyti. Mūsų demokratinėje valstybėje garantuotos teisės ir laisvės neturi būti tik deklaratyviai išrašyti žodžiai. Todėl rugsėjo 29 d. planuojamas neterminuotas streikas.


2023-09-26 Skaityti plačiau

Mokomės saugaus elgesio kelyje

Prasidėjus naujiems mokslo metams, mokyklos slenkstį peržengė ir pirmokai. Jie jau daug žino, yra smalsūs, protingi. Tačiau jie yra vaikai, jiems reikia nuolat priminti, kas yra gerai, o ko daryti nevalia. Būtent todėl pakvietėme į savo progimnaziją svečių, kurie mus gina ir saugo, ir primena...


2023-09-19 Skaityti plačiau

„Visa Lietuva šoka",

Rugsėjo 15d. Etnokultūros centre, akcijoje „Visa Lietuva šoka", šoko ir mokyklos folklorinis ansamblis „Smeltužė"(vad. R.Milašienė).

2023-09-18 Skaityti plačiau

Informacija

Informuojame, kad rugsėjo 15 d. nuo 8.00 iki 9.50 ( pirmos dvi pamokos) „Smeltės“ progimnazijos mokytojai dalyvaus Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos organizuojamame įspėjamajame streike.

Įspėjamojo streiko metu streikuojantys mokytojai pamokų neves. Mokinių užimtumą ir saugumą užtikrins administracija ir streiko komitetas. Rekomenduojama (prašome) esant galimybei penktadienį (rugsėjo 15 d.) atvesti vaikus tik į trečią pamoką.

Penktadienį vyks pamokos:

6c klasei pirma pamoka – geografija;

6b klasei pirma pamoka – anglų kalba;

6g klasei pirma pamoka – technologijos (mokytojos K. Savikevičiūtės grupė);

6g klasei antra pamoka – technologijos (mokytojos K. Savikevičiūtės grupė);

7 kl. I srautas antra pamoka – lietuvių k. ir literatūra.

 


 

2023-09-14 Skaityti plačiau

eTwinning projektai

Džiaugiamės, kad praėjusiais mokslo metais vykdyti tarptautiniai eTwinning projektai “Let's get to know each other“  ir "Be creative, be green" buvo įvertinti. Abiems  projektams suteikti Nacionaliniai kokybės ženkleliai. Dėkojame anglų k. būrelį "eTwinning" lankiusiems mokiniams už pastangas.

 


2023-09-12 Skaityti plačiau

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)