Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur

(iš jų Klaipėdos miesto savivaldybei – 12 563 953,81 Eur)

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

2026-04-17 Skaityti plačiau

Mokyklos savivaldos institucijų komandinės veiklos, nukreiptos į mokyklos veiklos pokyčius, organizavimas

2024-05-10

Mokyklos savivaldos institucijų komandinės veiklos, nukreiptos į mokyklos veiklos pokyčius, organizavimas

Mokyklos taryba – aukščiausia savivaldos
institucija, padedanti direktoriui spręsti
aktualius klausimus ir atstovauti teisėtiems
interesams.
Mokytojų taryba – nuolat veikianti
institucija, padedanti spręsti mokytojų
profesinius ir bendruosius ugdymo
klausimus.
Mokinių savivalda – mokinių komitetai
klasėse ir mokinių taryba.

2024-05-10 Skaityti plačiau

Startavo „Tūkstantmečio mokyklų programa“, skirta mokinių mokymosi pasiekimų atotrūkiams mažinti

Gegužės 2 dieną į Klaipėdos „Smeltės“ progimnaziją rinkosi pedagogai, karjeros specialistai ir socialiniai darbuotojai. Juos vienijo bendras tikslas – suburti jėgas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai veiklų planavimui.


2024-05-06 Skaityti plačiau

ARTIMIAUSI MOKYMAI

ARTIMIAUSI MOKYMAI

TŪM. SUP vaikų ugdymo ypatumai, atpažinimas, kokybės pažangos siekimo būdai, strategijos, modeliuojant ugdymosi programas, algoritmų kūrimas: teorija ir praktika.

 

                      Organizuoja „Santarvės“ progimnazija

Gegužės 14 d.  – Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija, Gedminų g. 7, Klaipėda, kontaktiniu būdu, 14.00 – 17.00

Gegužės 22 d.  – Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija, Gedminų g. 7, Klaipėda, kontaktiniu būdu, 14.00 – 17.00

Gegužės 27 d. - Klaipėdos „Vitės“ progimnazija, J. Janonio g. 32, Klaipėda, kontaktiniu būdu, 14.00 – 17.00

2024-05-02 Skaityti plačiau

TŪM mokyklų II srauto koordinatorių susitikimas.

2024 m. balandžio 16 dieną Vilniuje vyko TŪM mokyklų II srauto koordinatorių susitikimas.

Jame dalyvavo ir mūsų progimnazijai atstovaujanti direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems  reikalams Rima Stainienė:

2024-04-19 Skaityti plačiau

Artimiausi mokymai ir ilgalaikės veiklos

Mokymų data

Mokymų tema

Val. skaičius

Mokymų vieta

2024-05-08,15,28

„Gabių mokinių ugdymas. Mokymai: teorija ir praktika“

40 val.

„Santarvės“ progimnazija

2024-05-20,21

„Sportinės ir fizinio aktyvumo veiklų ypatumai ir svarba įtraukiajam ugdymui“

40 val.

„Aitvaro“ gimnazija

2024-05-14,22,27

Mokymai „SUP vaikų ugdymo ypatumai, atpažinimas, kokybės pažangos siekimo būdai, strategijos, modeliuojant ugdymosi programas, algoritmų kūrimas: teorija ir praktika“

40 val.

„Santarvės“ progimnazija

2024-05-20,21

Mokymai „Sportinės ir fizinio aktyvumo veiklų ypatumai ir svarba įtraukiajam ugdymui“

40 val.

„Aitvaro“ gimnazija

2024-06-10-14

„Inovatyvios ir prieinamos įtraukiojo ugdymo(si) aplinkos kūrimas“

40 val.

„Smeltės“ progimnazija

2024-04-18 Skaityti plačiau

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)