Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

„Let‘s get to know each other“

Šiais mokslo metais 5-7 klasių mokinių grupė įsitraukė į du tarptautinius eTwinning projektus. Projektuose „Let‘s get to know each other“  ir „Be creative, be green“ kartu su mokiniais iš Lenkijos, Italijos, Lietuvos, Ispanijos ir Čekijos vykdysime veiklas, naudodami įvairias internetines platformas bei programas. Projektų metu tikimės pagerinti  IKT įgūdžius, patobulinti anglų k. žinias bei skatinti tarptautinį mokinių bendradarbiavimą.

2023-01-17 Skaityti plačiau

Erasmus+

Klaipėdos "Smeltės" progimnazija laimėjo ir dalyvauja Erasmus+ projekte "Informacinės komunikacinės technologijos - šiuolaikiškam, smagiam ir kūrybingam mokymui(si)", "Information and communication technologies for modern, fun and creative teaching". Projekto numeris 2022-1-LT01-KA122-SCH-000078444.

2022-11-01 Skaityti plačiau

"Sveikatiada"

Mokykla dalyvauja respublikiniame ,,Sveikatiados‘‘ projekte.
PROJEKTAS „SVEIKATIADA“ – socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokymo įstaigų bendruomenėse.

PROJEKTO TIKSLAS – ugdyti jaunąją kartą, neturinčią sveikatos problemų ir gebančią formuoti savo gyvenimo būdą atliekant informuotus sprendimus mitybos bei fizinio aktyvumo klausimais.

2021-01-19 Skaityti plačiau

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)