Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

eTwinning projektas

2022-2023 m.m. vykdytiems tarptautiniams eTwinning projektams "Be creative, be green" ir "Let's get to know each other" Europos komisijos sprendimu suteikti ne tik nacionaliniai, bet ir Europos kokybės ženkleliai. Tai reiškia, kad projekte dalyvavusių mokinių veikla buvo pripažinta aukščiausiame europiniame lygmenyje.

2024-01-19 Skaityti plačiau

"My ideal community"

Šiais mokslo metais 5-8 klasių mokinių grupė pradeda naują tarptautinį eTwinning projektą "My ideal community", kuriame dalyvauja mokiniai iš Turkijos, Rumunijos, Kroatijos ir Ispanijos. Projekto tikslas - suprasti turimų išteklių svarbą bei mokytis kurti geresnę visuomenę. Projekto metu mokiniai turės galimybę virtualiai bendrauti su kitais projekto dalyviais, naudos įvairius IKT įrankius bei patobulins anglų k. žinias.

 


2023-11-07 Skaityti plačiau

„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

 

     Mūsų progimnazija dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros projekte „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001).  Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirtomis lėšomis buvo užsakyti atitinkantys pagal 2022 m. atnaujintą bendrojo ugdymo  programą nauji vadovėliai.

     Pagrindiniam ugdymui skirta 557 vienetai, pagrindiniam ugdymui – 592 vadovėlių vienetai.

2023-10-10 Skaityti plačiau

„Let‘s get to know each other“

Šiais mokslo metais 5-7 klasių mokinių grupė įsitraukė į du tarptautinius eTwinning projektus. Projektuose „Let‘s get to know each other“  ir „Be creative, be green“ kartu su mokiniais iš Lenkijos, Italijos, Lietuvos, Ispanijos ir Čekijos vykdysime veiklas, naudodami įvairias internetines platformas bei programas. Projektų metu tikimės pagerinti  IKT įgūdžius, patobulinti anglų k. žinias bei skatinti tarptautinį mokinių bendradarbiavimą.

2023-01-17 Skaityti plačiau

Erasmus+

Klaipėdos "Smeltės" progimnazija laimėjo ir dalyvauja Erasmus+ projekte "Informacinės komunikacinės technologijos - šiuolaikiškam, smagiam ir kūrybingam mokymui(si)", "Information and communication technologies for modern, fun and creative teaching". Projekto numeris 2022-1-LT01-KA122-SCH-000078444.

2022-11-01 Skaityti plačiau

"Sveikatiada"

Mokykla dalyvauja respublikiniame ,,Sveikatiados‘‘ projekte.
PROJEKTAS „SVEIKATIADA“ – socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokymo įstaigų bendruomenėse.

PROJEKTO TIKSLAS – ugdyti jaunąją kartą, neturinčią sveikatos problemų ir gebančią formuoti savo gyvenimo būdą atliekant informuotus sprendimus mitybos bei fizinio aktyvumo klausimais.

2021-01-19 Skaityti plačiau

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)