Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos muziejus
Istorija

Mokyklos kraštotyros būrelis įkurtas 1985 m. Būrelio įkūrėja ir ilgametė vadovė buvo geografijos mokytoja metodininkė S.Toliušienė. Nuo 2006/2007m.m. kraštotyrininkų būreliui vadovauja etikos mokytoja metodininkė R.Lankelienė. Per savo gyvavimo laikotarpį muziejus yra sukaupęs daugiau nei 600 eksponatų. Muziejaus pasididžiavimas – unikalios mineralų, jūros dugno, vabzdžių bei drugelių kolekcijos. Ypatingas dėmesys skiriamas kraštotyrinei veiklai. Mokiniai renka įvairius istorinius eksponatus, menančius mūsų krašto istoriją, rengia parodos, dalyvauja kraštotyrininkų konferencijose, domisi mūsų krašto istorija ir mokyklos tradicijomis.
 
Kraštotyros būrelio tikslai ir uždaviniai
 
Tikslas – tęsti įkurto mokyklos muziejaus veiklą, skatinti mokinius pažinti mokyklą per jos istoriją.
Uždaviniai:
1. Ugdyti mokinių savarankiškumą, skatinti saviraišką;
2. Ugdyti kūrybines kompetencijas;
3. Mokinti mokinius dirbti su muziejuje kaupiamąja medžiaga;
4. Drauge su ugdytiniais rengti mokykloje muziejaus parodas ir su sukauptais eksponatais supažindinti mokyklos bendruomenę;
5. Formuoti mokinių dvasines, kultūrines vertybes.
 
Mokyklos muziejaus struktūra:

1. Mokyklos kronika. (Kaupiamos fotografijos, mokytojų autobiografijos, įvairūs duomenys apie mokyklos gyvenimą.)
2. Istorinis — etnografinis skyrius. (Vykdomi ir fiksuojami įvairūs kraštotyriniai projektai, išvykos, kaupiami istoriniai — daiktiniai šaltiniai apie mūsų kraštą)
3. Sporto skyrius. (Fiksuojami mokyklos sportiniai laimėjimai, kolekcionuojamos apdovanojimų taurės ir diplomai)
 
Mokyklos muziejaus veikla:
                     
Tradiciniai renginiai:
1) parodos, skirtos Vasario 16-ajai ir Kovo -11 ajai paminėti;
2) kasmet kraštotyrininkai organizuoja atvirų durų dienas mokyklos muziejuje pradinių klasių mokiniams.
 
Proginiai renginiai:
1) parodos, skirtos mokyklos jubiliejui;
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)