Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
SOCIALINĖS PEDAGOGĖS RAMINTOS RUDZINKOVIENĖS 2023-2024 M.M. DARBO LAIKAS

Savaitės diena

Kontaktinės

(konsultavimo)

valandos

Pietų pertrauka

PIRMADIENIS

9.00 15.00

12.15 – 12.45

ANTRADIENIS

9.00 15.00

12.15 – 12.45

TREČIADIENIS

9.00 15.00

12.15 – 12.45

KETVIRTADIENIS

9.00 14.30

12.15 – 12.45

PENKTADIENIS


SOCIALINĖS PEDAGOGĖS RIMOS BEINORAVIČIENĖS 2023-2024 M.M. DARBO LAIKAS

Savaitės diena

Kontaktinės

(konsultavimo)

valandos

Pietų pertrauka

PIRMADIENIS

8.00 14.30

12.15 – 12.45

ANTRADIENIS

8.00 14.00

12.15 – 12.45

TREČIADIENIS

8.00 14.00

12.15 – 12.45

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

8.00 14.00

12.15 – 12.45


 

Konsultacijų laikas gali būti derinamas, atsižvelgiant į Jums patogų laiką. Į visus iškilusius klausimus atsakysime Tamo žinute arba el. Paštu:

raminta.rudzinkoviene@smeltes.lt

rima.beinoraviciene@smeltes.lt

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas, teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokyklos administracija, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.

 

Socialinio pedagogo veikla:

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

ü  Padeda mokiniams adaptuotis mokykloje;

ü  Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;

ü  Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;

ü  Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje ir užjos ribų;

ü  Vykdo prevencines programas;

ü  Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.

ü  Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

 

Gerbiami Tėveliai, kreipkitės:

o   Kai vaikas turi bendravimo, elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;

o   Kai vaikas patiria fizinį ar psichologinį smurtą mokykloje;

o   Kai vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;

o   Kai vaikas turi polinkį žalingiems įpročiams ar kitaip netinkamai elgiasi.

 

Mielas moksleivi, kad išliktum saugus, labai svarbu:

o   Pasitikėti savimi - teigiamai apie save mąstyti, žinoti savo stiprybes ir stengtis įveikti silpnybes;

o   Gerbti save- niekam neleisti savęs žeminti, pabrėžti savo vertę;

o   Pasakyti „NE“, kai gauni pavojingą ar tau nepriimtiną pasiūlymą;

o   Bendrauti ir bendradarbiauti: spręsti konfliktus be smurto, paprašyti pagalbos, apsitarti;

o   Pasirinkti draugus, kuriais gali pasitikėti, kurie neįtrauks tavęs į pavojingą veiklą;

o   Iš anksto įvertinti pavojingas situacijas.

 


 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)