Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Ne tik mokome...

       Įgyvendinant kolegialaus bendradarbiavimo „Ugdymo(si) planavimas ir organizavimas bendradarbiaujant programą, progimnazijos 1–4 klasių pedagogės kovo 14 dieną susitiko su Liudviko Stulpino progimnazijos mokytojomis. Metodinė diena „Profesinis pasitikėjimas savimi. Iššūkiai ir sėkmės istorijos“ inicijuota Liudviko Stulpino progimnazijos kolektyvo. Renginyje dalintasi sėkmės istorijomis, leidusiomis stiprinti mokytojo profesinį pasitikėjimą  savimi. Diskutuota apie tarpusavio bendradarbiavimo, bendradarbiavimo su tėvais, įvairių ugdymo strategijų bei metodikų įtaką mokytojo profesiniam pasitikėjimui.

     Kovo 15 d. vyko priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojų, spec. pedagogų ir

lopšelio-darželio „Papartėlis“ pedagogių apskritojo stalo diskusija ,,Gerosios patirties link: PUG vaikų ugdymo ir ugdymosi poreikiai, pažangos įvertinimas“. Aptartas priešmokyklinės ugdymo grupės vaikų ugdymo turinio ir kompetencijų vertinimas.

      

2023-03-16 Skaityti plačiau

Viktorina “Geriausias Klaipėdos istorijos žinovas”

  Kovo 14 dieną progimnazijoje vyko viktorina „Geriausias Klaipėdos istorijos žinovas“, skirtas Klaipėdos krašto metams. Viktorinoje dalyvavo 5-ų klasių mokiniai. Suskaičiavus balus paaiškėjo, kad geriausiai gimtojo miesto istoriją žino  šie mokiniai:

1 vieta – Aušrinė Valancevičiūtė, 5a klasė ir Matas Jakas, 5g klasė;

2 vieta – Igneta Dilytė ir Jūratė Glinskytė, 5a klasė;

3 vieta – Domantas Vizgirdas, 5g klasė ir Herkus Kšanys, 5a klasė.

  Ši mokinių komanda atstovaus progimnazijai miesto mokyklų 5 klasių mokinių konkurse „Jaunieji Klaipėdos istorijos žinovai“. Sėkmės jiems!

2023-03-15 Skaityti plačiau

Lietuvių kalbos konkursas ,,Geriausias lietuvių kalbos žinovas"

Vasario mėnesį vyko 8 klasės mokinių lietuvių kalbos konkursas ,,Geriausias lietuvių kalbos žinovas", kuriame dalyvavo stipriausi mokyklos aštuntokai. Mokiniai sprendė užduotis iš įvairių lietuvių kalbos gramatikos sričių. Kaip pripažino mokiniai, užduotys tikrai nebuvo lengvos, teko paplušėti, norint jas išspręsti.

Galiausiai paaiškėjo, jog geriausios kalbos žinovės yra šios aštuntokės:

Atėnė Anužytė, 8g klasė - 1 vieta;

Deimantė Barauskaitė, 8g klasė - 2 vieta;

Viltė Daukantaitė, 8g klasė - 3 vieta.

Šios mokinės atstovaus progimnazijai 8 klasės mokinių Lietuvių kalbos olimpiadoje mieste. 

2023-03-14 Skaityti plačiau

,,Įdomiausia vieta mūsų mieste"

2d klasės mokiniai rengė projektą ,,Įdomiausia vieta mūsų mieste". Vaikai pasakojo apie jiems patikusias skulptūras, pastatus, domėjosi jų sukūrimo istorijomis, autoriais. Kviečiame pasidžiaugti mokinių paruoštais pristatymais 3 aukšte, prie 312k.

2023-03-14 Skaityti plačiau

"Gramatikos šalyje"

Kovo 8 d. mokykloje vyko 3-ių klasių mokinių lietuvių kalbos konkursas ,,Gramatikos šalyje". Konkurso nugalėtojai:

I vieta - Gustė Mišutytė 3 c kl.

II vieta - Neringa Glinskytė 3 a kl.

III vieta - Gabrielis Saprykinas 3 b kl.

Džiaugiamės visais dalyviais, linkime sėkmės Gustei miesto lietuvių kalbos konkurse ,,Kalbos labirintai".


2023-03-12 Skaityti plačiau

Koncertas „MANO – TAVO – MŪSŲ LIETUVA“

 

Graži tėvynė mano

Nuo šimtmečių senų.

Čia protėviai gyveno,

Ir aš čia gyvenu...

     

         Kovo 10 dieną mūsų progimnazijos bendruomenė šventiniu koncertu minėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, į kurią mus atvedė tūkstančio metų istorija.

        Tautiškai papuoštoje salėje iškilmingai skambėjo visų nuoširdžiai giedamas Lietuvos himnas. Ketvirtokai visus susirinkusius sveikino gražiu tautiniu šokiu, o 5 ir 7 klasių skaitovai lietuvių poetų žodžiais reiškė pasididžiavimą ir meilę savo kraštui. Šventinį pranešimą apie svarbiausius istorinius įvykius skaitė aštuntokai ir priminė, kad mūsų tauta visada troško turėti ne tik laisvą, bet ir brandžią valstybę. Didžiulis 5-8 klasių choras gražiausiomis dainomis apie gimtąjį kraštą sveikino prieš 33-ejus metus atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę. Džiaugsmingai švęsti Lietuvos gimtadienį, didžiuotis savo kraštu ir dirbti jo naudai – toks kvietimas skambėjo progimnazijos direktoriaus A. Matuzo sveikinimo kalboje.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2023-03-12 Skaityti plačiau

Kovo 11d. minėjimas

Sveikiname Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga. Idėjomis, mintimis ir darbais tebūnie Lietuva laisva!pasidžiaukime Kovo-11 tosios minėjimo akimirkomis!

2023-03-11 Skaityti plačiau

“Laisvės vaikai”

Kovo 9d., ketvirtadienį, 4a klasė su mokytojomis Asta Kontautiene ir Gražina Kubiliene lankėsi Kretingos muziejuje. Čia susipažino su grafų Tiškevičių genealoginiu medžiu, gyvenimo ypatumais, nuopelnais Žemaitijai ir visai Lietuvai. Sužinojo apie Tiškevičių rūmuose vykusius muzikinius vakarus. Na o po to patys vyko koncertuoti į Marijono Daujoto progimnazijoje vykusį respublikinį muzikos festivalį “Laisvės vaikai”, skirtą Kovo 11-ajai paminėti.

2023-03-10 Skaityti plačiau

Pasaulio pažinimo olimpiada „Mano gaublys – 2023“

Kovo 7 d. progimnazijoje vyko 2 – 4 klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiada „Mano gaublys – 2023“. Mokiniai pasitikrino, kaip pažįsta supančią gamtą, kaip moka skaityti ir suprasti žemėlapius, pasitikrino istorines žinias ir kt. laimėtojais savo klasių grupėse tapo:

2 klasės –I vieta - 2a kl. Martynas Zigmantas, II vieta - 2a kl. Augustė Airošiūtė, III vieta - 2 b kl. Ema Paulauskaitė, Eimantas Kuizinas, 2 d kl. Agata Jocytė, Odrė Antanavičiūtė.

3 klasės –I vieta- 3a kl. Neringa Glinskytė, II vieta-3a kl. Eglė Glinskytė, III vieta- 3a kl. Motiejus Sadauskas.

4 klasės – I vieta- 4a kl. Daumantas Jucius, Justas Mikalauskas, II vieta-4b kl. Margarita Airošiūtė, 4d kl. Austėja Žilaitytė, III vieta- 4b kl. Leonardas Gergelis, 4c kl. Gabija Valantinacičiūtė ir Dovydas Stonys.

Sveikiname laimėtojus.


2023-03-10 Skaityti plačiau

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)