Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
Norėtume atkreipti visų tėvelių dėmesį, kad žiniasklaidoje pastaruoju metu gausu klaidinančios informacijos apie neseniai įsigaliojusią Vaikų maitinimo organizavimo tvarką,
Rekomenduojame susipažinti su įstatymo pakeitimais:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/qVPNtWtjlw


I. Maitinimo paslaugą teikia UAB "Smeltužė".

1-4 klasių mokiniams nuo 2024 m. vasario 1d.

Užsakomieji pusryčiai ir pavakariai 1.60 Eur.

Užsakomieji pietūs 3 Eur.

Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos 6-10 metų amžiaus grupės valgiaraštis.


Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos 11m. ir vyresnio mokyklinio amžiaus grupės valgiaraštis.


Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos pusryčių valgiaraštis

Pusryčių meniu (pdf.)

Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos šaltų užkandžių ir gėrimų asortimentas


Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos patiekalų kainos

Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų Klaipėdos miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose nustatymo

Nemokamo maitinimo kainos Klaipėdos miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose(pdf.)

II. Karantino ar ekstremalios situacijos laikotarpiu vaikų maitinimo organizavimas.

1. Mokinių maitinimas organizuojamas maksimaliai laikantis higienos ir saugumo principų.

2. Siekiant sumažinti mokinių skaičių valgykloje, sureguliuotas pertraukų, kurių metu mokiniai valgo, laikas:

Pietų pertraukos:

11.30 val. pietauja 1 klasių mokiniai.

Po 3 pamokų pietauja 2,3,4 klasių mokiniai.

Po 4 pamokų pietauja 5,6,7,8 klasių mokiniai.

3. Prie vieno stalo valgo tik tos pačios klasės mokiniai.

Po kiekvieno maitinimo bendra maitinimo organizavimo patalpa išvėdinama ir išvaloma.

4. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, neorganizuojamas.

5. Mokinių iš namų atsineštas maistas valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba valgykloje, pietaujant tos pačios klasės mokiniams.

6. Progimnazijos valgykloje aptarnaujami tik Progimnazijos darbuotojai ir mokiniai.

7. Rekomenduojama klasių vadovams pietauti jų auklėjamosios klasės valgymo pertraukos metu.


 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)