Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
Norėtume atkreipti visų tėvelių dėmesį, kad žiniasklaidoje pastaruoju metu gausu klaidinančios informacijos apie neseniai įsigaliojusią Vaikų maitinimo organizavimo tvarką,
Rekomenduojame susipažinti su įstatymo pakeitimais:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/qVPNtWtjlw


Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos 6-10 metų amžiaus grupės valgiaraštis.
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)