Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakinga direktoriaus pavaduotoją ugdymui Danutė Oželienė.
Antikorupcijos komisiją sudaro:
          Arūnas Matuzas, direktorius;
          Alina Gabrėnienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams;
          Regina Bertašienė, mokytoja;
          Dalia Klumbienė, psichologė.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2014–2017 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2015 metų ataskaita (.pdf)

Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos 2016-2018 metų Korupcijos prevencijos programa (.pdf)

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2019 metų programa (.pdf)

Atmintinė susidūrus su korupcija (.pdf)

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma (.doc)

Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos 2020-2020 metų Korupcijos prevencijos programa (.pdf)
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)