Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalė Bukevičienė.
Antikorupcijos komisiją sudaro:
          Arūnas Matuzas, direktorius;
          Alina Gabrėnienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams;
          Regina Bertašienė, mokytoja;
          Eika Kuizinienė, psichologė.

Pranešėjo apsauga. Vidinis kanalas.

Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite:

„Smeltės" progimnazija: el. paštu: korupcija@smeltes.lt

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, el. paštu: pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba paliekant pranešimą STT interneto svetainėje STT karštoji linija

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija (SAM): nemokamo informavimo telefonu 8 800 66 004 arba el. paštu korupcija@sam.lt

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Nuorodos: 

Antikorupcinio švietimo mokymosi sistema: https://www.skaidrumozenklelis.lt/

https://emokymai.stt.lt/

https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/4934

Informacija apie „Skaidrumo akademiją“ mokytojams: https://skaidrumoakademija.lt/mokytojams/

Antikorupcinis švietimas: 

http://smeltes.lt/index.php?mod=news&type=0&id=139

http://www.smeltes.lt/index.php?mod=news&type=0&id=287

http://smeltes.lt/index.php?mod=news&type=0&id=457

http://www.smeltes.lt/index.php?mod=news&type=0&id=993

http://www.smeltes.lt/index.php?mod=news&type=0&id=1077

  

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)