Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakinga soc. pedagogė Rima Beinoravičienė.

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus 15 straipsnio 1 punkto nuostatomis:
Direktorius;
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams.

Nuorodos: 

Antikorupcinio švietimo mokymosi sistema: https://www.skaidrumozenklelis.lt/

https://emokymai.stt.lt/

https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/4934

Informacija apie „Skaidrumo akademiją“ mokytojams: https://skaidrumoakademija.lt/mokytojams/

Antikorupcinis švietimas:

Gruodžio 9d. Tarptautinė antikorupcijos diena. Šią savaitę mokiniai per dorinio ugdymo pamokas susipažino su korupcijos sąvoka, diskutavo apie šio reiškinio pasekmes. 7 - 8 kl. mokiniai surengė plakatų parodą " Korupcijai - Ne"

Dorinio ugdymo mokytojos


http://smeltes.lt/index.php?mod=news&type=0&id=139

http://www.smeltes.lt/index.php?mod=news&type=0&id=287

http://smeltes.lt/index.php?mod=news&type=0&id=457

http://www.smeltes.lt/index.php?mod=news&type=0&id=993

http://www.smeltes.lt/index.php?mod=news&type=0&id=1077

  

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)