Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

          Informacija apie Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu, patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainių aprašu.

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2024 m. balandžio 15 d.
2023 m. spalio 13 d.2023 m. liepos 14 d.2023 m. balandžio 14 d.


2023 m. sausio 18 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2022 m. IV ketvirtis

2021 m.

1

Akomponiatorius

0,75

3

1071,27

 

2

Auklėtojos padėjėja

1,13

2

919,9

 

3

Bibliotekininkas

1,25

2

2072,08

 

4

Darbininkas, darbininkas-elektrikas

2,00

3

812,24

 

5

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkio reikalams

4,00

2

3884,55

 

6

Duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas

1,00

2

1134,87

 

7

IKT specialistas

1,50

2

1807,45

 

8

Kiemsargis

2,00

2

884,28

 

9

Švietimo pagalbos specialistai

2,00

2

2551,76

 

10

Mokytojas

8,17

10

2248,18

 

11

Mokytojas metodininkas

21,65

23

2621,48

 

12

Mokytojo padėjėjas

5,75

8

1050,03

 

13

Prailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

2,84

4

1134,91

 

14

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1,60

2

2866,07

 

15

Administracijos specialistai

2,00

2

2143,75

 

16

Rūbininkas

1,50

3

738,24

 

17

Socialinis pedagogas

1,50

2

2176,23

 

18

Specialus pedagogas

1,50

2

2852,9

 

19

Valytojas

9,50

10

780,74

 

20

Vyresnysis mokytojas

18,81

20

2486,48

 
2022 m. spalio 12 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur.)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2022 m. III ketvirtis

1

Akomponiatorius

0.75

3

1005.91

2

Auklėtojos padėjėja

1.13

2

850.3

3

Bibliotekininkas

1.25

2

1370.76

4

Darbininkas, darbininkas-elektrikas

2.50

5

714.39

5

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkio reikalams

4.00

2

2082.02

6

Duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas

1.00

2

1086.32

7

IKT specialistas

1.50

2

1394.78

8

Kiemsargis

2.00

2

717.18

9

Švietimo pagalbos specialistai

2.00

2

1677.21

10

Mokytojas

11.44

13

1496.06

11

Mokytojas metodininkas

21.65

24

1677.78

12

Mokytojo padėjėjas

4.75

8

911.34

13

Prailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

2.84

5

1055.38

14

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1.60

2

1665.91

15

Administracijos specialistai

2.00

2

1534.54

16

Rūbininkas

1.50

3

738.86

17

Socialinis pedagogas

1.50

2

1609.27

18

Specialus pedagogas

1.50

2

1795.81

19

Valytojas

9.50

12

734.78

20

Vyresnysis mokytojas

19.42

22

1558.23


2022 m. liepos 14 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2022 m. 1I ketvirtis

1

Akomponiatorius

0,75

3

1053,5

2

Auklėtojos padėjėja

2,26

2

860,32

3

Bibliotekininkas

1,25

2

1527,50

4

Darbininkas, darbininkas-elektrikas

2,50

5

799,82

5

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkio reikalams

4,00

2

2326,1

6

Duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas

1,00

2

1113,87

7

IKT specialistas

1,50

2

1476,92

8

Kiemsargis

2,00

2

736,37

9

Švietimo pagalbos specialistai

2,00

2

1756,93

10

Mokytojas

9,43

11

1493,75

11

Mokytojas metodininkas

21,40

22

1717,86

12

Mokytojo padėjėjas

4,75

7

945,72

13

Prailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

2,68

6

1108,2

14

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1,60

2

1856,14

15

Administracijos specialistai

2,00

2

1663,57

16

Rūbininkas

1,50

2

736,52

17

Socialinis pedagogas

1,50

2

1602,27

18

Specialus pedagogas

1,50

2

2233,35

19

Valytojas

10,50

12

780,89

20

Vyresnysis mokytojas

15,77

19

1634,6


2022 m. balandžio 14 d.

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2022 m. 1 ketvirtis
1 Akomponiatorius 0,75 3 1074,47
2 Auklėtojos padėjėja 2,26 2 860,32
3 Bibliotekininkas 1,25 2 1527,50
4 Darbininkas, darbininkas-elektrikas 2,50 5 750,55
5 Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkio reikalams 4,00 2 1998,25
6 Duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas 1,00 2 1137,28
7 IKT specialistas 1,50 2 1324,63
8 Kiemsargis 2,00 2 774,31
9 Švietimo pagalbos specialistai 2,00 2 1773,12
10 Mokytojas 9,43 11 1526,40
11 Mokytojas metodininkas 21,74 22 1758,67
12 Mokytojo padėjėjas 4,75 7 954,42
13 Prailgintos darbo dienos grupės auklėtoja 2,68 6 1147,73
14 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1,60 2 1969,26
15 Administracijos specialistai 2,00 2 1422,48
16 Rūbininkas 1,50 2 732,75
17 Socialinis pedagogas 1,50 2 1659,76
18 Specialus pedagogas 1,50 2 2323,01
19 Valytojas 10,50 12 781,71
20 Vyresnysis mokytojas 15,77 19 1673,89

2022 sausio 15d.

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eur
2021 m. III ketvirtis 2021 m. IV ketvirtis 
1 Direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotoja ūkio reikalams 4,00 1.935,50 2951,74
2 Švietimo pagalbos specialistai 4,00 1.330,98 2142,99
3 Bibliotekininkas 1,25 1.150,50 1809,43
4 Priešmokyklinės grupės mokytoja 1,60 1.525,74 2386,06
5 Mokytojas 10,50 1.163,99 1781,30
6 Vyresnysis mokytojas 15,77 1.593,63 2105,57
7 Mokytojas metodininkas 21,74 1.479,01 2264,94
8 Administracijos specialistai 3,00 1.113,03 1569,70
9 Informacinių komunikacijų technologijų specialistas 1,50 1.181,48 1564,68
10 Budėtojas-rūbininkas 2,50 642,00 657,66
11 Darbininkas, elektrikas, kiemsargis 5,00 642,00 672,73
12 Valytojas 10,50 642,00 690,33
13 Mokytojo, auklėtojo padėjėjas 5,38 815,57 859,00


 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)