Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

          Informacija apie Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu, patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainių aprašu.

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2017 m. liepos 13 d.


Eil. Nr.
Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur.)

    2017 m. I ketvirtis 2017 m. II ketvirtis 
1 Auklėtojos padėjėja 1,00 421,60 421,60
2 Bibliotekininkas 1,25 633,80 633,80
3 Darbininkas 3,00 380,00 380,00
4 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,00 1112,79 1209,73
5 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 568,00 572,94
6 Direktorius 1,00 1421,93 1421,93
7 Duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas 1,00 403,24 403,24
8 Kiemsargis 2,00 380,00 380,00
9 Kompiuterių operatorius 1,00 417,88 417,88
10 Logopedas 1,00 627,31 652,44
11 Mokytojas 6,00 500,78 540,22
12 Mokytojas metodininkas 22,00 757,99 825,33
13 Priešmokyklinės grupės auklėtoja 0,60 570,96 582,21
14 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1,00 556,66 573,98
15 Psichologas 1,00 664,93 664,93
16 Raštinės vedėjas 1,00 557,72 557,72
17 Rūbininkas-budėtojas 2,00 380,00 380,00
18 Socialinis pedagogas 1,00 753,05 790,26
19 Specialistas 1,00 394,46 394,46
20 Specialus pedagogas 0,75 675,99 675,99
21 Valgyklos vedėjas 1,00 421,75 421,75
22 Valytojas 9,75 380,00 380,00
23 Virėjas 3,00 387,61 404,93
24 Vyresnysis mokytojas 17,00 675,90 700,11


 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)