Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2017-09-14 sprendimu Nr. T2-219 patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašą

 failasT2-374 pr

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014-10-23 sprendimas Nr. T2-258 „Dėl savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos kainos nustatymo

 Failas Ar-2015-01-02

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-25 įsakymas Nr. AD1-2634 „Dėl patalpų suteikimo paslaugos sutarties formos patvirtinimo“, 2017-10-18 įsakymas Nr. AD1-2590 „Dėl turto naudojimo sutarties formos patvirtinimo“.             

 Failas Ad1-2634

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PASLAUGOS IR NAUDOJIMOSI STADIONAIS (SPORTO AIKŠTYNAIS) TVARKOS APRAŠAS (pdf.)

SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO(pdf.)

PATALPŲ SUTEIKIMO PASLAUGOS SUTARTIS (pdf.)

 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)