Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Gerbiami Mokytojai, Tėvai (Globėjai, Rūpintojai), progimnazijos partneriai,

Nuoširdžiai dėkojame Jums už 2022 metais suteiktą paramą. Pasirinktame pažangios mokyklos kūrimo kelyje jaučiame Jūsų pritarimą ir palaikymą. Tai padeda mums kurti saugią ir atvirą ugdymo(si) aplinką ir sėkmingai įgyvendinti išsikeltus ugdymo(si) tikslus. Per paskutiniuosius metus mokykloje įvyko daug pokyčių kuriuos padėjo įgyvendinti Klaipėdos miesto savivaldybė, Jūsų gerbiami rėmėjai parama ir mūsų aktyvus dalyvavimas projektuose siekiant gauti papildomą finansavimą. Svarbiausi iš jų:

1.      savivaldybės skirtų lėšų pagalba atnaujinta aktų salė, šoninės laiptinės, mokomoji virtuvė, įrengta futbolo aikštelė;

2.      gautos paramos dėka aktų salėje įrengėme įgarsinimo aparatūrą, o šiuo metu jau montuojame modernų scenos apšvietimą;

3.      įsisavinę laimėto projekto lėšas įsirengėme saulės elektrinę užtikrindami atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą mokyklos elektros energijos poreikiams;

Informuojame, kad progimnazija pateko į „Tūkstantmečio mokyklų“ programos II etapą, kuris startuoja rudenį ir iki 2026 metų užtikrins sąlygas progimnazijoje įsirengti sporto aikštyną, gamtos mokslų laboratoriją, STEAM centrą (kūrybinės dirbtuvės integruotoms pamokoms vesti), mažąją sporto salę, modernizuoti technologijų kabinetus ir įkurti FabLab kūrybines dirbtuves.

Informuojame, kad 2022 m. progimnazija iš 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) pervestų lėšų surinko 4897 eurus paramos. Lėšas planavome panaudoti sensorinio kambario įrengimui, bet rudenį numatomi remontai susiję su „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimu laikinai sustabdė mūsų planus įsirengti sensorinį kambarį numatytoje patalpoje. Kai tik bus patvirtintas naujas progimnazijos patalpų projektas visus savo įsipareigojimus pradėsime įgyvendinti.

„Smeltė“ nuolat auga ir modernėja, tačiau lėšų vis dar trūksta, kad galėtume įvykdyti visus sumanymus. Kviečiame mokinių tėvelius, mokytojus, mokyklos darbuotojus ir visus neabejingus progimnazijos gerovei ir šiemet 1,2 proc. GPM skirti „Smeltės“ progimnazijai. Lėšas kryptingai panaudosime mokyklos fojė atnaujinimo idėjoms įgyvendinti.

Įsipareigojame, kad šios lėšos bus panaudotos efektyviai ir skaidriai bei tikimės Jūsų supratimo, jog pajamų mokesčio dalies parama, kurią Jūs galite skirti ugdymo įstaigai, yra labai svarbus indėlis turtinant progimnazijos materialinę bazę, gerinant ugdymo proceso kokybę, modernizuojant mokymosi aplinką, skirtą mokinių ugdymui.

1,2 proc. GPM skyrimas progimnazijai užtruks tik kelias minutes, tačiau rezultatas bus reikšmingas mokyklai, o Jūsų pajamos nuo to visiškai nepasikeis ­– nesumažės.

Paramą skirti galite iki gegužės 2 d. užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau VMI) formą FR0512 (5 versija). Formą galite rasti prisijungę prie el. VMI deklaravimo interneto svetainės https://deklaravimas.vmi.lt/


Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2022 m. prašymai skirti paramą priimami tik elektroniniu būdu.

Progimnazijos rekvizitai:
Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija, įmonės kodas 290445190
Reikjaviko g. 17, LT-94257, Klaipėda. Tel. (8 46) 345832, el. paštas: rastine@smeltes.lt
Bankas AB Luminor  LT034010042300056180

Kilus bet kokiems neaiškumams, kreipkitės į savo vaiko klasės vadovą ar progimnazijos administraciją tel. Nr. 8 46 345832, el. paštu: rastine@smeltes.lt arba skambinkite Valstybinės mokesčių inspekcijos trumpuoju tel. Nr. 1882.

Iš anksto dėkojame visiems, kurie skirsite 1,2 proc. pajamų mokesčio „Smeltės“ progimnazijai ir už bendrą siekį kurti saugias, modernias bei patrauklias progimnazijos aplinkas mūsų vaikams.

„Smeltės“ progimnazijos bendruomenės vardu, direktorius Arūnas Matuzas

 

 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)