Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2019–2020 MOKSLO METAMS

Pranešame, kad aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (klaipeda.lt) paskyroje „Priėmimas į mokyklas“ (svetainės titulinis puslapis).

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijaINFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2019–2020 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad pradėti informacinės priėmimo į mokyklas sistemos diegimo darbai. Šios sistemos pagrindu bus teikiami prašymai mokytis nuo 2019–2020 mokslų metų (t. y. nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.), todėl rašytinių prašymų į mokyklas asmeniškai nešti nereikia. Taip pat primename, kad galimybė teikti prašymus registruotais laiškais yra panaikinta.

Siekiant užtikrinti sklandų prašymų teikimo procesą, planuojama jį organizuoti etapiškai:
· pirmiausia bus sudaryta galimybė prašymus sistemoje registruoti į vyresniąsias klases (apie 2019 m. vasario mėnesį);
· kiekvieną savaitę bus įvedamos galimybės prašymus registruoti į žemesnes klases;
· registracijas į 1-ąsias klases planuojama organizuoti kovo mėnesio pirmąją savaitę.

Konkrečias prašymų registravimo sistemoje pradžios datas nustatys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ir apie tai gyventojai bus informuojami savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Patarimai Tėveliams


Rekomendacijos agresyviai besielgiančių vaikų tėvams
Rekomendacijos hiperaktyvių vaikų tėvams

9 minutės pokalbiams per dieną
101 pagyrimas vaikams
Kodėl vaikams reikia pareigų?
Kokius įgūdžius turi turėti vaikai?
Vaikų teisės ir pareigos

 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)