Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Mokymai Tenerifėje

-Kas jums yra klasė?

                      -Mums tai vieta, kur mokiniai ir mokytojai vieni kitus palaiko,  kartu kuria saugią ir palanką mokymosi aplinką, todėl „Smeltės“ progimnazijos mokytojai nenustoja tobulėti, semtis žinių, jas taikyti ir jomis dalintis. Pradinių klasių mokytoja E. Gužauskienė ir technologijų mokytoja E. Enzinaitė pagal Erasmus + projektą 2022-1-LT01-KA122-SCH-000078444 dalyvavo kursuose „Efektyvus klasės valdymas“, kurie vyko Tenerifėje nuo 2023-10-15 iki 2023-10-21. Kursuose buvo nagrinėjamos tokios temos: intelekto mokymosi bendradarbiaujant technikos, bendravimas, konfliktų valdymas. Siekiant kuo geriau įsisavinti informaciją, buvo dirbama grupėse, aiškintasi, kokie santykiai yra tvirti ir kaip juos stiprinti, akcentuota pagarba įvairovei, emocinio ir fizinio saugumo užtikrinimas klasėje. Kursų dalyviai sužinojo apie socialinį emocinį ugdymą – emocijų supratimą ir valdymą. Šis įgūdis yra labai svarbus skatinant priimtinesnę ir palankesnę ugdymo(si) aplinką. Kursuose išbandyti šie nauji metodai: „Pašalietis“, „Apversta klasė“, patobulinti įgūdžiai kuriant skaitmeninį turinį pamokoms.

 

 

2023-11-17 Skaityti plačiau

Veiklų stebėjimas Turkijoje, Daricoje.

Šių metų gegužės mėn. 7–13 dienomis „Smeltės“progimnazijos pradinių klasių mokytoja E. Gužauskienė, technologijų mokytoja E. Enzinaitė, geografijos mokytoja I. Kaušienė, matematikos mokytoja A. Ramonaitė ir pavaduotoja ugdymui J. Padriezienė pagal Erasmus + projektą „Informacinės komunikacinės technologijos- šiuolaikiškam, smagiam ir kūrybingam mokymui(si), projekto nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000078444 vyko į Turkiją, Daricos miestą „Sehit turkmen tekin anadolu imam hatip lisesi“ mokyklą.

2023-05-27 Skaityti plačiau

Vizitas Bodrume

Šių metų balandžio mėn. 1–8 dienomis mūsų progimnazijos mokytojos Jovita Stragockienė, Indrė Masaitienė, Liana Montvilienė, Regina Bertašienė pagal Erasmus+ programą vyko į Turkijos miestą Bodrumą. Vizito tikslai buvo susipažinti su Turkijos švietimo sistema, stebėti, kokios skaitmeninės programos ir kaip naudojamos pamokose, pažinti regiono istoriją bei tradicijas, pristatyti savo šalį ir progimnaziją. Išvykos metu vykdytos įvairios veiklos: trijų skirtingo tipo mokyklų lankymas, bendravimas su mokytojais ir mokiniais, skirtingų amžiaus tarpsnių mokinių pamokų stebėjimas, susipažinimas su IT taikymo galimybėmis įvairių dalykų pamokose. Kartu su partneriais mūsų komanda buvo pakviesta į Bodrumo miesto švietimo direktoriatą, lankėsi

2023-05-03 Skaityti plačiau

Veiklų stebėjimas Rumunijoje

Vasario 11 - 17d. grupė mokytojų: Irena Eirošienė, Rūta Grybaitė, Rima Lankelienė, Vestina Nemčiauskienė lankėsi Rumunijoje, Galati mieste. Susitikome su projekto partneriais iš Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza“ mokyklos. Vizito metu buvo stebėta 10 pamokų, susipažinta su Rumunijos švietimo sistema, aplankytos miesto kultūros ir viešosios įstaigos: kultūros centras, vaikų dienos centras, unikalus vaikų globos centras prie maldos namų, miesto biblioteka, prancūzų kalbos biblioteka, miesto istorijos muziejus, muzikinis teatras.  


2023-02-28 Skaityti plačiau

Mokymai Italijoje

Vasario 12-18 dienomis mūsų progimnazijos psichologė Erika Kuizinienė ir anglų k. mokytoja Jovita Stragockienė įgūdžius bei kompetencijas tobulino Erasmus Learning Academy kursuose ,,Specialieji poreikiai ir įtraukus švietimas. Italijos patirtis įveikiant segregaciją“, kurie vyko Italijoje, Palermo mieste. Italija yra viena iš Europos šalių, kurioje nėra specialiųjų mokyklų ir net 99 % mokinių mokosi bendrojo ugdymo mokyklose. Intensyvūs mokymai, kuriuose dalyvavo 15 mokytojų iš Prancūzijos, Vokietijos, Serbijos, Slovėnijos bei Lenkijos, buvo derinami su įspūdinga kultūrine programa. Visi dalyviai buvo paruošę trumpą savo mokyklos pristatymą bei papasakojo, kaip jų šalyse į ugdymo veiklą įtraukiami mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. 

2023-02-27 Skaityti plačiau

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)