Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
„Smeltės“ progimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos:
  • Mokyklos taryba;
  • Mokytojų taryba;
  • Mokinių taryba;
  • Metodinė taryba.
Progimnazijoje veikia šios komisijos ir darbo grupės:
  • Mokytojų atestacijos komisija;
  • Vaiko gerovės komisija;
  • Paramos skirstymo komisija.
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)