Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Pirmininkė - Irena Eirošienė, mokytoja metodininkė.

Nariai:

Alina Gabrėnienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;

Gražina Kubilienė, mokytoja metodininkė;

Rima Lankelienė, mokytoja metodininkė ;

 Asta Kontautienė, mokytoja metodininkė .

 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)