Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Danutė Oželienė, progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

                      Renata Bučmienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Mokytojų  tarybos atstovė;

                      Jūratė Čiūrienė, istorijos mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;

                      Valentina Ivanova, matematikos mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;

                      Rūta Rimkuvienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.

 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)