Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Danutė Oželienė, progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

            Rūta Rimkuvienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;
           Sandra Strazdienė, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos pradinių klasių vyresnioji mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė;
           Raimonda Milašienė, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;
           Irena Eirošienė, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos prancūzų kalbos mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė.    

 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)