Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Danutė Oželienė, progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

           Jovita Jankauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
           Sandra Strazdienė, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos pradinių klasių vyresnioji mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė;
           Raimonda Milašienė, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;
           Regina Bertašienė, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė.    

2021-2023 m. Mokytojų ir pagalbos mokiniu specialistų atestacijos programa (.pdf)

 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)