Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Skelbiama atranka į projekto „Tūkstantmečio mokyklų II“ programos Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijoje Kultūros, įtraukiojo, lyderystės ir STEAM ugdymo veiklų koordinatoriaus pareigas (du po 0,5 etato)

Skelbiama atranka Projekto „Tūkstantmečio mokyklų II“ programos Kultūros, įtraukiojo, lyderystės ir STEAM ugdymo veiklų koordinatoriaus pareigoms eiti. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 0,96. Pareiginė alga 1 etato (neatskaičius mokesčių) – 1713,98 Eur.

Asmenys, norintys dalyvauti atrankoje, iki 2024-04-24 d. Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijai el. paštu arunas.matuzas@smeltes.lt pateikia:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
  3. Gyvenimo aprašymą.
  4. Profesinę patirtį pagrindžiantį dokumentą.
  5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

Pagrindinės darbo funkcijos:

Projekto Kultūros, įtraukiojo, lyderystės ir STEAM ugdymo sričių koordinatorius inicijuoja ir koordinuoja tinklaveiką, naujo srities turinio kūrimą; plėtoja, planuoja ir organizuoja srities kompetencijų stiprinimo veiklas; teikia pagalbą Projekte dalyvaujančioms mokykloms įgyvendinant srities veiklas bei konsultuoja mokyklų bendruomenes koordinuojamų sričių klausimais; teikia reikalingas ataskaitas ir informaciją mokyklų bendruomenėms bei Projekto vadovui.

Pareigybės aprašymas. (Pridedama – Kultūros, įtraukiojo, lyderystės ir STEAM ugdymo sričių veiklų koordinatoriaus pareigybės aprašymas).

Dokumentai teikiami el. paštu arunas.matuzas@smeltes.lt

Dokumentai priimami iki 2024-04-24

Terminuota darbo sutartis projekto įgyvendinimo laikotarpiui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis žodžiu.

Kontaktai išsamesnei informacijai: direktorius Arūnas Matuzas, tel.+37067291443, el.paštas arunas.matuzas@smeltes.lt


 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)