Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite:

„Smeltės" progimnazija: el. paštu: korupcija@smeltes.lt

Klaipėdos m. savivaldybėje anoniminiu pasitikėjimo telefonu (8 46) 21 78 88, el.paštu: antikorupcija@klaipeda.lt

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, el. paštu: pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba paliekant pranešimą STT interneto svetainėje STT karštoji linija.

 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)