Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
Pastabas ir pasiūlymus iki sausio 30 d. teikite el. paštu smeltesm@gmail.com
METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS PROJEKTO NUORODA

Direktorius Arūnas Matuzas
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)