Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
Specialioji pedagogė Felicija Jurkuvienė


     Darbo laikas  316 kab. 

     Kontaktinės valandos:


PIRMADIENIS750 - 1250


TREČIADIENIS750 - 1150
     Nekontaktinės valandos:


PIRMADIENIS1320 - 1435


TREČIADIENIS1150 - 1305
Teikia specialiąją pagalbą 5 - 8 klasių mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Kilus klausimams galima rašyti per el.  dienyną.

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis – didinti ugdymo veiksmingumą.

Specialusis pedagogas:

1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.

2. Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje).

3. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams mokomąją medžiagą, mokymo priemones, programas.

4. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

5. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

6. Atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą ir turimos informacijos konfidencialumą.


Specialioji pedagogė Rita Pamedytienė


             Darbo laikas 314 kab.


  PIRMADIENIS 845 - 1250
 

  ANTRADIENIS 850 - 950


  TREČIADIENIS 850 - 1050


  KETVIRTADIENIS850 - 1150


  PENKTADIENIS
NEDIRBA


Teikia specialiąją pagalbą 1 - 4 klasių mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Kilus klausimams galima rašyti el. paštu  ritule888@gmail.com

Kiekvieną pirmadienį 1405 val. 315 kab. vyksta Vaiko gerovės komisijos posėdžiai.

Specialiosios pedagogės veiklos tikslas didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą.
Specialiosios pedagogės veikla:

1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.

2. Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete).

3.Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams mokomąją medžiagą, mokymo priemones, programas.

4. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

5. Atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą ir turimos informacijos konfidencialumą.

6. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.


 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)