Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
Psichologė Dalia Klumbienė
      Konsultacijų laikas 221 kab.


PIRMADIENIS

  900 – 1200

1500 – 1600


ANTRADIENIS

  900 – 1220

1320 – 1500


TREČIADIENISNEKONSULTUOJA


KETVIRTADIENIS

  900 – 1220

1320 – 1600


PENKTADIENIS

  900 – 1200

1320 – 1520


Pietų pertrauka1250– 1320

Kiekvieną pirmadienį 1405 val. 315 kab. vyksta Vaiko gerovės komisijos posėdžiai.

Galima išankstinė registracija el. dienyne žinute.

Mokyklos psichologės veikla:

1Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.

2. Bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba Vaiko gerovės komisijoje.

3. Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus). Visos konsultacijos yra konfidencialios! Konsultacijos vyksta vieną kartą savaitėje. Konsultacijų skaičius priklauso nuo išsikelto tikslo, problemų pobūdžio. Taikoma:
 - pokalbio terapija;
 - transakcinė analizė;
 - kognityvinė elgesio terapija;
 - žaidimų terapija;
 - dailės terapija;
 - psichinių procesų (dėmesio, atminties ir kt.) lavinimo pratimai ir kt.

4. Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.

5. Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.

6. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas.

7. Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

8. Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

9. Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, Psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.) bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną.

10. Atlieka aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės poreikius.

11. Kuruoja studentų praktiką.


 „Jei šį tą nuveikiame šiandien, gyvenimas pradeda keistis ir rytdiena bus truputį geresnė už šiandieną ir už vakar, o tai reiškia, kad rytoj judėti į priekį bus lengviau nei dabar.“ (L.Blekaitytė)


 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)