Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Projektas „EMILE klasė“

EMILE – Enseignement d`une matière par l`intégration d`une langue étrangère.

IDUKM – Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas.

„EMILE klasės“ tikslai:

  • Suteikti žinių apie frankofoniškų šalių  (Kanada, Šveicarija, Belgija ir Afrikos kontinentas) kultūras.
  • Lavinti tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius.
  • Gerinti kalbinę kompetenciją ir bendravimo žodžiu įgūdžius.
  • Skatinti domėtis daugiakalbyste.
  • Suteikti besimokantiesiems galimybę dažniau bendrauti prancūzų kalba.
  • Įvairinti mokymo ir mokymosi metodus.
  • Stiprinti mokinių motyvaciją mokantis prancūzų kalbos ir kitų mokomųjų dalykų.

Projekto koordinatorė

Oželienė Danutė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Projekte dalyvaujančios mokytojos:

Lankelienė Rima – etikos mokytoja

Skolovė Rita – informacinių technologijų mokytoja

Eirošienė Irena – prancūzų kalbos mokytoja

Nuo 2010 m. rugsėjo mėn. mūsų mokykloje pradėtas vykdyti projektas “EMILE klasės“. Mokiniams siūlomas sustiprintas prancūzų kalbos, kaip antrosios užsienio kalbos, mokymas ir  nekalbinių dalykų mokymas moduliuose prancūzų kalba: etikos, geografijos ir informacinių technologijų. Projektą  remia Prancūzijos ambasada Lietuvoje ir Vilniaus prancūzų institutas, pritariant Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai. Pagal projekto reikalavimus trys mūsų mokyklos mokytojos: geografijos mokytoja Jurgita Padriezienė, informatikos mokytoja Rita Skolovė, etikos mokytoja Rima Lankelienė visus metus lankė paruošiamuosius prancūzų kalbos kursus. 2011 m. liepos mėnesį 3-30d., mokytojos prancūzų kalbos žinias gilino Prancūzijoje, Bezansono lingvistikos universitete. 2012-2013m. informatikos mokytoja Rita Skolovė ir etikos mokytoja Rima Lankelienė tęsė paruošiamuosius prancūzų kalbos kursus Lietuvoje, o vasaros metu stažavosi Prancūzijoje, Vichy Cavilam lingvistikos centre. Kartu su mūsų progimnazijos mokytojomis ir kitais projekto dalyviais  iš Lietuvos čia prancūzų kalbos mokėsi kolegos ir iš Brazilijos, JAV, Pietų Korėjos, Nigerijos, Graikijos, Vokietijos, Australijos, Turkijos, Saudo Arabijos, Japonijos, Kinijos, Malaizijos, Meksikos, Kroatijos, Rusijos ir kitų šalių. Sukauptą patirtį mokytojos su malonumu perduos savo mokiniams. Šiuo metu EMILE projekte dalyvauja Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija, Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija, Klaipėdos Baltijos gimnazija, Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurinė mokykla, Kauno Antano Smetonos gimnazija, Pasvalio Petro Vileišio gimnazija, Radviliškio Lizdeikos gimnazija, Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla, Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija, Šeduvos gimnazija, Vilniaus Petro Vileišio progimnazija, Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija, Alytaus profesinio rengimo centras, Alytaus kolegija, Kauno kolegija. Dalyvavimas EMILE projekte: tai naujų interaktyvių mokymo metodų taikymas, kitų šalių pedagogų patirties pritaikymas, bendradarbiavimas su respublikos mokytojais, dalyvaujančiais šiame projekte, komandinio darbo įvaldymas, Prancūzijos kultūros pažinimas.

Nuo 2011 m. rugsėjo  mėnesio mūsų mokykloje pradėtas dvikalbis mokymas. Etika integruota su prancūzų kalba (7kl.), geografija integruota su prancūzų kalba (6kl.). Prancūzų kalbos mokytoja Irena Eirošienė  „EMILE klasėse“ papildomai veda prancūzų kalbos užsiėmimus. Visų dalykų integruoti moduliai pavadinti „En avant avec le français“ („Į priekį su prancūzų kalba“). 2012 m. prancūzų kalba integruojama su etikos pamokomis. Jas veda etikos mokytoja Rima Lankelienė. 2013-2015 m. tęsiamas dvikalbis mokymas. Etika integruota su prancūzų kalba (8kl.), informacinės technologijos integruota su prancūzų kalba (7kl.). Prancūzų kalbos mokytoja Irena Eirošienė  „EMILE klasėse“ papildomai veda prancūzų kalbos užsiėmimus. Jau trečius metus mokytojoms talkina kasmet atvykstančios stažuotojos iš Prancūzijos: Adèle Gousset, Coraline Garnero ir Marine Bezannier. Tai didina vaikų motyvaciją ir norą rinktis prancūzų kalbą. 2015-2016 m.m. prancūzų kalbą pasirinko 64 moksleiviai.

Kas yra EMILE?

Penkios priežastys mokytis prancūzų kalbos

Mokytojų stažuotės Bezansone akimirkos 2011

Prancūziškos dainos festivalis „L‘amour Change le Monde“ 2013.

„EMILE klasė“ dalyvių pažintinė – edukacinė kelionė „Praha – Paryžius – Liuksemburgas“ 2013

Konkursas „Je parle français et toi?“ 2013

Susitikimas Baltijos gimnazijoje 2014

Kalbų Kengūros laimėjimas 2014

Draugystės tiltas su Martyno Mažvydo progimnazija 2015

Frankofonijos diena I.Simonaitytės bibliotekoje 2015.

Prancūziškų dainų festivalis „L‘amour change le monde“ Šeduvoje 2015.

Draugystės tiltas su „Aukuro“ gimnazija 2015

Frankofonijos diena mokykloje 2015

Prancūziškos knygos 2015

Susitikimas su Prancūzijos ambasados kalbos atašė Nicolas Torres 2015

Tarptautinė Mokytojų diena 2015

„EMILE klasė“ projekto ekspertizė 2015

Svečiai iš Prancūzijos 2016

IV-ų klasių modulis „Europos kultūra. Frankofonija.“ 2017

Frankofonijos renginys „Nutieskime draugystės tiltus“ 2018

Kalėdinis renginys frankofonams Klaipėdoje 2018 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)