Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
Mokykla dalyvauja respublikiniame ,,Sveikatiados‘‘ projekte.

PROJEKTAS „SVEIKATIADA“
– socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokymo įstaigų bendruomenėse.
PROJEKTO TIKSLAS – ugdyti jaunąją kartą, neturinčią sveikatos problemų ir gebančią formuoti savo gyvenimo būdą atliekant informuotus sprendimus mitybos bei fizinio aktyvumo klausimais.

2017-2018 m. m.

 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)