Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
Socialinė pedagogė Diana Grigienė

      Konsultacijų laikas 315 kab.


PIRMADIENIS900 - 1530


ANTRADIENIS900 - 1330


TREČIADIENIS900 - 1530


KETVIRTADIENIS900 - 1330


PENKTADIENISNEKONSULTUOJA


Pietų pertrauka
1130 - 1200
   Kiekvieną pirmadienį 1405 val. 315 kab. vyksta Vaiko gerovės komisijos posėdžiai.

   Galima išankstinė registracija el. dienyne žinute.

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – pastebėti, vertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo užtikrinimu. Skatinti vaiko asmenybės raišką, ugdyti emocinį intelektą, pozityvią socializaciją.

Socialinio pedagogo veikla mokykloje:
 1. Darbas su mokiniais (mokyklos nelankančiais, vėluojančiais, turinčiais elgesio problemų,konfliktinių situacijų analizė ir sprendimas, mokinių stebėjimas pamokų metų)
 2. Prevencinis darbas, mokinių socialinių įgūdžių ugdymas
 3. Pagalba tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdant savo vaiką, nuolatinis bendradarbiavimas sprendžiant iškilusias problemas
 4. Bendradarbiavimas su mokytojais, klasių vadovais sprendžiant iškilusias problemas, siekiant visapusiškos vaiko socializacijos
 5. Dalyvauja mokyklos Krizių valdymo komandoje.
 6. Dirba su mokiniais, gaunančiais socialinę paramą mokykloje. Vykdo nemokamo maitinimo organizavimą, vasaros stovyklos organizavimą ir maitinimą, socialiai remtinų šeimų vaikams mokykloje.
 7. Veda bilietų atsiskaitymo apskaitą “Dėl mokinių pavėžėjimo į mokyklą, taikytinas transporto lengvatas“.
 8. Palaiko ryšius, bendradarbiauja su tarnybomis, teikiančiomis socialinę paramą, pagalbą: Vaiko teisių apsaugos skyrius, Šeimos ir vaiko gerovės centras, Psichologinė-pedagoginė tarnyba, Socialinės paramos skyrius, Vidaus policijos komisariato nepilnamečių reikalų prevencijos skyrius.

Mokiniai į socialinę pedagogę gali kreiptis, jeigu:
 1. Turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
 2. Turi elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
 3. Patiria patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą.


2018-2019 m.m.naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimas

2019-2020 m.m. naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimas

2020-2021 m.m. maujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimas 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)