Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
Socialinė pedagogė Liucija Daukšienė

      Konsultacijų laikas 315 kab.


PIRMADIENIS900 - 1530


ANTRADIENIS900 - 1330


TREČIADIENIS900 - 1530


KETVIRTADIENIS900 - 1330


PENKTADIENISNEKONSULTUOJA


Pietų pertrauka
1130 - 1200
   Kiekvieną pirmadienį 14 val. 315 kab. vyksta Vaiko gerovės komisijos posėdžiai.

   Galima išankstinė registracija el. dienyne žinute arba el. paštu liucija.soc@gmail.com

Mokyklos socialinės pedagogės veikla:

  1. Dirba su asmeniu (individualus darbas) – mokiniu, tėvais, teisėtais vaiko atstovais.

  2. Bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, logopedu, psichologu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba Vaiko gerovės komisijoje.

  3. Įvertina ir padeda spręsti problemas, susijusias  su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).

  4. Dalyvauja „Dėl smurto, patyčių prieš vaikus, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą“ prevencinės veiklos įgyvendinimo  mokykloje , „Dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo“.

  5. Dalyvauja mokyklos  Krizių valdymo komandoje.

  6. Vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, emocinių ir elgesio problemų sprendimo prevencinėse programose.

  7. Palaiko ryšius, bendradarbiauja su tarnybomis, teikiančiomis socialinę paramą , pagalbą: Vaiko teisių apsaugos skyrius, Šeimos ir vaiko gerovės centras, Psichologinė-pedagoginė tarnyba, Socialinės paramos skyrius, Vidaus policijos komisariato nepilnamečių reikalų prevencijos skyrius.

  8. Dirba su mokiniais, gaunančiais socialinę paramą mokykloje. Vykdo nemokamo maitinimo organizavimą, vasaros stovyklos organizavimą ir maitinimą, socialiai remtinų šeimų vaikams mokykloje.

  9. Veda  bilietų atsiskaitymo apskaitą“ Dėl mokinių pavėžėjimo į mokyklą, taikytinas transporto lengvatas“.

  10. Kuruoja studentų praktiką.

 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)