Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
Logopedė Rita Pamedytienė


      Darbo laikas 314 kab.


PIRMADIENIS 1205 - 1545


ANTRADIENIS 1205 - 1545


TREČIADIENIS1205 - 1545


KETVIRTADIENIS1000 - 1545


PENKTADIENIS
NEDIRBA

 

 Kiekvieną pirmadienį 14 val. 315 kab. vyksta Vaiko gerovės komisijos posėdžiai.

Kilus klausimams galima rašyti el. paštu  ritule888@gmail.com

Pagrindinė logopedo darbo forma yra pratybos: individualios (1 mokinys), grupinės (5-6 mokiniai), pogrupinės (2-4) mokiniai. 

Logopedės veikla:

1. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacinius sutrikimus.

2. Dirba mokyklos vaiko gerovės komisijoje.

3. Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

4. Bendradarbiauja su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais).

5. Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

6. Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, ugdymo programas.

7. Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos šalinimo bei pagalbos teikimo klausimais.

 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)