Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
Logopedė Rita Pamedytienė


      Darbo laikas 314 kab.


  PIRMADIENIS 1250 - 1550


  ANTRADIENIS 950 - 1550


  TREČIADIENIS1050 - 1550


  KETVIRTADIENIS1150 - 1550


  PENKTADIENIS
NEDIRBA

  

Nuo 2020 m. kovo 30 d., t.y. karantino laikotarpiu logopedo konsultacijos vyks I-IV 12.00-16.00 tel. 868745425. Kilus klausimams galima rašyti el. paštu ritule888@gmail.com

Kiekvieną pirmadienį 1405 val. 315 kab. vyksta Vaiko gerovės komisijos posėdžiai.

Pagrindinė logopedo darbo forma yra pratybos: individualios (1 mokinys), grupinės (5-6 mokiniai), pogrupinės (2-4) mokiniai. 

Logopedės veikla:

1. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacinius sutrikimus.

2. Dirba mokyklos vaiko gerovės komisijoje.

3. Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

4. Bendradarbiauja su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais).

5. Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

6. Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, ugdymo programas.

7. Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos šalinimo bei pagalbos teikimo klausimais.

 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)