Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Pasaulinė Antikorupcijos diena

Praeitais metais „Smeltės“ progimnazija, kartu su daugiau nei 70 kitų Lietuvos mokyklų, įsijungė į Sąžiningų mokyklų tinklą ir pasirašė Sąžiningumo deklaraciją. Pasižadėjome daugiau dėmesio skirti sąžiningumo, skaidrumo, atsakomybės principams.
Kartu su tinklo narėmis, gruodžio 9-ąją, minėdami Pasaulinę Antikorupcijos dieną viešai skaitėme Sąžiningumo deklaraciją.  Geografijos mokytoja Jurgita Padriezienė  priminė apie šios dienos  svarbą. Mokiniai pasirašė sąžiningumo lentoje,  pasižadėjo  būti sąžiningi ir atsakingi.
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)