Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

PRIĖMIMAS Į PROGIMNAZIJĄ 2024-2025 M.M.

PUG IR 4 KLASIŲ MOKINIŲ TĖVAMS

Jei Jūsų vaikai tęs mokslą mūsų progimnazijoje, prašome parašyti prašymą Direktoriui ir atiduoti klasės vadovei.

Prašymų į 1klasę data ne ankstesnė kaip VASARIO 28 d.

Prašymų į 5 klases data ne ankstesnė kaip VASARIO 29 d.

            Kitu atveju pravers žemiau pateikta informacija.

 

 

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO

Į SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS

MOKYTIS 2024–2025 MOKSLO METAIS

            Priėmimo mokytis organizavimo ir vykdymo kriterijai, sąlygos reglamentuotos Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T2- 296: https://svietimas.klaipeda.lt/priemimo-i-mokyklas-dokumentai/9

            Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-12-29 įsakymu Nr. AD1-1312, nustatyta, kad PRAŠYMAI mokytis 2024– 2025 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, PRADEDAMI REGISTRUOTI nuo 2024 m.:

vasario 26 d. 10 val. į 9 klases;

vasario 27 d. 10 val. į 2–4, 6–8, 10–12 klases;

vasario 28 d. 10 val. į 1 klases;

vasario 29 d. 10 val. į 5 klases.

            Sistemoje registruojami prašymai, kai pradedama lankyti mokyklą arba mokyklą norima pakeisti;   

            teikiami rašytiniai prašymai mokyklų vadovams ir jų Sistemoje registruoti nereikia, kai tęsiamas mokymasis toje pačioje mokykloje (iš priešmokyklinės grupės į 1 klasę (mokykloms-darželiams netaikoma), iš 4 į 5 klasę, iš 10 į 11 klasę). Tokie prašymai pradedami registruoti mokyklose aukščiau įvardintais (prašymų registravimo Sistemoje) terminais iki pagrindinio priėmimo vykdymo pradžios (iki 2024-04-16 16.00 val.). Vėliau pateikti prašymai tenkinami tik tuo atveju, jeigu, pasibaigus pagrindiniam priėmimui, mokyklose liko laisvų vietų.

 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)