Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Lapkričio 16 d. - Tarptautinė Tolerancijos diena

Šiais metais Tarptautinės Tolerancijos dienos idėja – TOLERANCIJOS DĖLIONĖ. Dėlionės tema reiškia nedideles detales, kurias sujungus į vieną visumą, gauname piešinį ar paveikslą tam tikra tema. Mūsų visuomenė – kaip dėlionė, sudaryta iš skirtingų gabalėlių, kurias sujungus – gauname visos visuomenės paveikslą. Visuomenę sudaro skirtingi žmonės pagal amžių, lytį, socialinę padėtį, išsilavinimą, pažiūras, pomėgius, gyvenimo būdą ir t.t.
Per dorinio ugdymo pamokas, per popamokinius užsiėmimus su įvairaus amžiaus mokiniais aptarėme Tolerancijos svarbą šiandieniniame pasaulyje ir mūsų kasdieniniame gyvenime, gaminome Tolerancijos dėlionę.
Tolerancija – vienintelis kelias gyventi vieniems šalia kitų – išmokti pripažinti skirtumus, tad būkim Tolerantiški ir supratingi.

Dorinio ugdymo mokytojos Laima ir Rima
Progimnazijos PUG grupės „Delfinukai“ mokytoja Rasa
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)