Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Folkloro kolektyvo „Smeltužė“ istorija

Vaikų folkloro kolektyvą „Smeltužė“ 1994m. Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijoje (tuo metu vidurinėje mokykloje) subūrė mokytoja Raimonda Milašienė. Pirmuosius žingsnius 1997-1998 m. padėjo žengti mokytoja Regina Mockutė-Zito, vėliau 2003-2004m - Roma Kazakauskytė–Čiarienė.

Kolektyvo „Smeltužės“ vardas kilo iš mokyklos pavadinimo, norint kartu pabrėžti klaipėdietišką kilmę.

Šiuo metu kolektyve yra 26 2-8 klasių mokiniai, o kiek per 20 metų išleista „smeltužiukų“ negalėtų pasakyti net pati vadovė.

Kolektyvas dalyvauja mokyklos renginiuose, koncertuose, miesto kalendorinėse, Martyno, Užgavėnių, Atvelykio šventėse. Per 20 metų koncertuota Mažosios Lietuvos muziejuje, S.Dacho namuose, respublikiniuose folklore festivaliuose „Vėlungis“, „Lek, gerve“ ,instrumentinės muzikos festivalyje „Varpo aidas“, Pasaulio lietuvių, Moksleivių dainų šventėse, vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvų stovykloje „Vėlungis“. Kolektyvas svečiavosi ir Klaipėdos kraštą pristatė Mažeikiuose, Mosėdyje, Kretingoje. Taip pat parodytos pažintinės- mokomosios programėlės kitose miesto mokyklose, lopšeliuose-darželiuose.

Ansamblis kiekvienais metais pristato po 1-2 naujas programas. Vien per paskutinius kelis metus paruoštos programos: „Kai Dievas sukūrė paukščius“, „Kai aš mažas buvau“, „Lietuvos šalelėj“, „Ir atvažiuoja šv. Kalėda“, ,,Ir įšoko oželis“, ,, Mažas mūsų ratelis“ ir kt.

2006 m. trys Klaipėdos miesto kolektyvai – „Alkiukai“, „Smiltelė“ ir „Smeltužė“ pristatė miesto visuomenei didžiulį muzikinį spektaklį „Metų rato ritimas“, kurį su malonumu žiūrėjome Miesto koncertų salėje.

Kolektyve vaikai susipažįsta su Klaipėdos krašto folkloru, tradicijomis ir taip į šią veiklą įtraukia mokyklos mokinius, mokytojus, kurie labai laukia kolektyvo organizuojamų koncertų ir vakaronių. Mokykloje organizuojamuose ,,Smeltužės“ koncertuose-vakaronėse dalyvauja ne vien mokiniai ir mokytojai, bet ir mikrorajono gyventojai.

Mokytoja dažnai kartoja žodžius: ,,Folklore yra visa liaudies išmintis, o vaikai turi augti išmintingi“.

 

 

2014-04-02 Skaityti plačiau

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)