Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
Bibliotekoje ir skaitykloje dirba Vestina Nemčiauskienė

Bibliotekos ir skaityklos darbo laikas                Knygos keičiamos


PIRMADIENIS 800 - 1630
830 - 1530


ANTRADIENIS 800 - 1630
830 - 1530


TREČIADIENIS 800 - 1630
830 - 1530


KETVIRTADIENIS 800 - 1630
830 - 1530


PENKTADIENIS830 - 1630
830 - 1530


Pietų pertrauka
1205 - 2535Bibliotekos filiale dirba Irena Eirošienė

   Bibliotekos filialo darbo laikas


PIRMADIENIS 900 - 1000


ANTRADIENIS 800 - 1400


TREČIADIENIS1400 - 1600


KETVIRTADIENIS 800 - 1400


PENKTADIENIS1100 – 1600

Bibliotekos vizijaBibliotekos ir skaityklos virtimas šiuolaikišku švietimo ir informacijos centru.

Tikslai:

Kurti šiuolaikišką mokyklos biblioteką – atvirą švietimo ir informacijos centrą, kuris visapusiškai tenkintų mokyklos bendruomenės informacinius poreikius. Savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudarant galimybes asmenybei savarankiškai tobulėti. Teikti informacines bei edukacines paslaugas, mokyti skaitytojus naudotis interaktyviomis technologijomis.

Uždaviniai:

 • kryptingai komplektuoti ir efektyviai panaudoti įvairiose laikmenose sukauptą bibliotekos fondą, atitinkantį vartotojų poreikius;

 • padėti teikti moksleiviams profesinio informavimo paslaugas interneto technologijų priemonėmis;

 • padėti IKT pagalba gerinti ugdymo procesą;

 • atsakyti į bibliografines – informacines užklausas;

 • siekiant modernizuoti bibliotekos darbą registruoti literatūrą pagal mokyklų bibliotekų informacinę sistemą „MOBIS“;

 • atlikti turimų ir naujai siūlomų įsigyti vadovėlių analizę, poreikių tyrimą ir užsakyti vadovėlius;

 • dalyvauti ugdymo procese, teikiant paslaugas atitinkančias mokyklos informacinius poreikius;

 • bendradarbiauti su mokyklos pedagogais, siekiant įgyvendinti ugdymo programų tikslus, tvarkant bibliotekos fondus, ugdant mokinių asmeninius komunikacinius gebėjimus, kultūrinius interesus;

 • bendradarbiauti su kaimyninių mokyklų bibliotekomis, dalintis gerąja patirtimi, knygomis;

 • skatinti skaitymą, populiarinti mokyklos bibliotekos fondus ir paslaugas visai mokyklos bendruomenei;

 • ugdyti skaitytojų informacinius gebėjimus, kritinį mąstymą, jų skaitymo kultūrą, kultūrinius interesus ruošiant įvairias parodas, stendus;

 • kelti kvalifikaciją;

 • sudaryti sąlygas ir garantuoti lygias galimybes mokyklos bendruomenei naudotis bibliotekos fondu.

 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)