Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Pradinių klasių projektas
„Kiekvienoj širdelėj – Lietuva“
2017 - 2018 m. m.

Kūrybinių darbų (eilėraščių ar rašinių) paroda „Mano žodžiai ir jausmai tau, Lietuva“.
Paroda „100 gražiausių lietuviškų žodžių“.
Piešinių konkursas „Lietuvėlės gražus veidas“.
Akcija „Aš ir atšvaitas. Drauge parašysim : LIETUVA-100“.
Karpinių paroda „Liaudies skrynią atvėrus – verpstės ir prieverpstės“.
Apklausa „Lietuvėle tu mana, ar pažįstu aš tave?“.
Aktyvusis žaidimas „Draugystės pynė Lietuvai“.
Renginys, skirtas Vasario 16 paminėti.
Miesto moksleivių akcija „Aš sveikinu visus“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti .
Skaitovų konkursas „Skiriu tau, Lietuva“.
Kompiuterinės grafikos paroda „Mano Lietuva“.
Kūrybiniai darbeliai „Dovana Lietuvai“ (2 kl. mokiniai su tėveliais ).
Renginys, skirtas Kovo 11 paminėti.
Sporto renginys – 100 m bėgimas „Už Lietuvą!”.
Projekto baigiamasis renginys „Lietuvai – 100”.
Edukaciniai užsiėmimai „Pažink Lietuvos istoriją, jos papročius, tradicijas ir nuostabias vietas“:
     „Rengiuosi tautinį kostiumą“;
     „Kalėdinių puošmenų gamyba iš šiaudelių“;

Projektą kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Kantautienė.

Organizacinė grupė: Rita Širokich, Gražina Kubilienė, Indrė Masaitienė, Rasa Petrulienė, Genovaitė Dirdienė, Rasa Pundzienė.
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)