Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Pradinių klasių projektas
„Kiekvienoj širdelėj – Lietuva“
2017 - 2018 m. m.

Edukaciniai užsiėmimai „Pažink Lietuvos istoriją, jos papročius, tradicijas ir nuostabias vietas“:
     „Rengiuosi tautinį kostiumą“;
     „Kalėdinių puošmenų gamyba iš šiaudelių“;
     „Kretingos dvaro kepiniai“;
    
„Kokia galva, tokia kalba“.
     „Nuo grūdo iki duonos“
   
„Pažinkime baltų papuošalus“
     Ekskursija į Trakus ir Kernavę

Projektą kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Kantautienė.

Organizacinė grupė: Rita Širokich, Gražina Kubilienė, Indrė Masaitienė, Rasa Petrulienė, Genovaitė Dirdienė, Rasa Pundzienė.
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)