Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dovilė Stasiškienė

 Darbo laikas


PIRMADIENIS
800 - 1706
ANTRADIENIS
800 - 1706
TREČIADIENIS800 - 1706
KETVIRTADIENIS
800 - 1706
PENKTADIENIS             800 - 1706
Pietų pertrauka1200 - 1230


                  

Kilus klausimams galima rašyti per el. dienyną arba el. paštu smelte@sveikatosbiuras.lt


Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla yra kompleksinė: pirmosios pagalbos teikimas, higienos normų laikymosi užtikrinimas, prevencinė ir projektinė veikla.

Funkcijos:


1. Organizuoja ir įgyvendina mokykloje priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

2. Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus, sergamumą, ją analizuoja.

3. Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, teikimas informacijos mokytojams dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose.

4. Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas, mokytojams, mokiniams, jų tėvams.

5. Numato ir įgyvendina užkrečiamų ligų profilaktikos priemones.

6. Informacijos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei.

7. Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.

8. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.

9. Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.

10. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas. 


Mokinių sveikatos analizė 2015-2016 m.m.

Mokinių sveikatos analizė 2014-2015 m.m.

Mokinių sveikatos analizė 2013-2014 m.m.

Mokinių sveikatos analizė 2012-2013 m.m.

Mokinių sveikatos analizė 2011-2012 m.m.


 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)