Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
GERBIAMI TĖVELIAI IR VISI, KURIE REMIATE IR (AR) NORĖTUMĖTE PAREMTI MŪSŲ PROGIMNAZIJĄ

Esame dėkingi už Jūsų skirtą paramą „Smeltės“ progimnazijai. Šiuos pinigus, vykdydami savo įsipareigojimus, esame skyrę mokyklos erdvių kūrimui ir mokinių skatinimui. „Smeltė“ auga ir modernėja, tačiau lėšų vis dar trūksta, kad galėtume įvykdyti visus sumanymus.
Kviečiame mokinių tėvelius, mokytojus, mokyklos darbuotojus ir visus neabejingus progimnazijos gerovei ir šiemet 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) skirti „Smeltės“ progimnazijai. Lėšas panaudosime mokyklos aktų salės garso aparatūros įsigijimui, kuri užtikrins kokybišką garsą mokinių koncertų, renginių metu. O šiais metais mūsų laukia ypatingas renginys – progimnazijos jubiliejus – 40 metų.
Įsipareigojame, kad šios lėšos bus panaudotos efektyviai ir skaidriai, bei tikimės Jūsų supratimo, jog pajamų mokesčio dalies parama, kurią Jūs galite skirti ugdymo įstaigai, yra labai svarbus indėlis turtinant progimnazijos materialinę bazę, gerinant ugdymo proceso kokybę, modernizuojant mokymosi aplinką, skirtą mokinių ugdymui.
2 proc. GPM skyrimas progimnazijai užtruks tik kelias minutes, kol užpildysite anketą, tačiau rezultatas bus reikšmingas mokyklai, o Jūsų pajamos nuo to visiškai nepasikeis – nesumažės.
Tad prašytume iki šių metų, gegužės 1 d., užpildyti Mokesčių inspekcijos formos FR0512 versiją 04 ir būtinai pasirašius pateikti ją Jums patogiu būdu:
  1. Klasių vadovams (formos FR0512 versijos 04 teiraukitės klasių vadovų, progimnazijos raštinėje, administracijoje; formą ir užpildytą pavyzdį galima rasti progimnazijos svetainėje – www.smeltes.lt). Prašymą reikia pildyti juodos spalvos rašikliu, spausdintinėmis raidėmis (užpildytą formą galima atnešti į progimnaziją, iš kur jis bus nusiųstas į Valstybinę mokesčių inspekciją).
  2. Valstybės mokesčių inspekcijos (VMI) skyriui išsiųsti laišką adresu:
         Valstybinė mokesčių inspekcija
         Deklaracijos tvarkymo skyrius
         Neravų g. 8
         Druskininkai
         LT-66401
  1. FR0512 versijos 04 formą galite užpildyti pasinaudodami elektroninio deklaravimo sistema http://deklaravimas.vmi.lt
Kilus neaiškumams, kreipkitės į savo vaiko klasės vadovą ar progimnazijos administraciją tel. Nr. 846 345832, el. paštu: smeltesm@gmail.com arba skambinkite Valstybinės mokesčių inspekcijos trumpuoju tel. Nr. 1882. Iš anksto dėkojame visiems, kurie skirsite 2 proc. pajamų mokesčio „Smeltės“ progimnazijai ir už bendrą siekį kurti saugias, modernias bei patrauklias progimnazijos aplinkas mūsų vaikams.

Reikalingi dokumentai:
FR0512 versijos 04 forma (.pdf)
Formos pildymo pavyzdys (.jpg)
Formos pildymo instrukcija (.pdf)

„Smeltės“ progimnazijos bendruomenės vardu, direktorius Arūnas Matuzas

 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)