Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

6a klasės išvyka į Klaipėdos muzikinį teatrą


Baland
žio 17d. 6a klasės vaikai kartu su tėveliais bei klasės vadove Rūta Grybaite apsilankė Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre. Visi kartu patogiai susėdę ant sėdmaišių (o tai teatre neįprasta), mėgavosi muzikine pasaka vaikams „Tinginėlių kaimas“.

2016-04-22 Skaityti plačiau

„6A KLASĖS SALDUSIS PROTŲ MŪŠIS“

Penktadienį, balandžio 8d., 18.00 val. progimnazijos aktų salėje įvyko 6a klasės bendruomenės šventė - vakaronė „6A KLASĖS SALDUSIS PROTŲ MŪŠIS“.
Vakaronė prasidėjo linksmai: 6a klasės vaikų dainomis ir fleitų melodijomis.Visų vaikų ir tėvelių bei klasės vadovės Rūtos Grybaitės pagrindinė užduotis buvo – išsikepti ir į bendruomenės šventę-vakaronę atsinešti bent po keletą namie keptų skanėstų: pyragų, sausainių, žagarėlių ar kitokių mėgstamiausių skanumynų.

2016-04-21 Skaityti plačiau

Popietė „Jėzus Kristus – Dievo gailestingumo veidas“

Balandžio 18d. progimnazijoje vyko integruota dorinio ugdymo - tikybos ir muzikos popietė „Jėzus Kristus – Dievo gailestingumo veidas“. Renginyje dalyvavo 6a klasės tikybos grupės mokiniai, muzikos mokytoja R.Grybaitė bei tikybos mokytoja L.Iljinienė. Popietės svečiai buvo Klaipėdos Gedminų progimnazijos septintokai bei jų tikybos mokytoja J.Grinevičienė. Renginio metu skambėjo giesmės apie padėką Viešpačiui, buvo skaitomi ir analizuojami tekstai apie Jėzaus gailestingumą.

2016-04-20 Skaityti plačiau

Skaitovų konkursas „Išskleisk sparnus, vaikyste“

Balandžio 15 dieną progimnazijos skaitykloje vyko pradinių klasių mokinių skaitovų konkursas. Skambėjo eilės apie pavasarį, gerumą, nuotykius. Konkurso laimėtoja tapo 2a klasės mokinė Klaudija Mulskytė (mokytoja G.Dirdienė), kuri nuotaikingai padeklamavo A.Matučio eilėraštuką „Kas telpa širdyje“. Ji atstovaus progimnaziją miesto skaitovų konkurse. 2-oji vieta skirta 1c klasės mokiniui Nagliui Marčiulaičiui (mokytoja I.Masaitienė), o 3-čiąją vieta užėmė 4c klasės mokinė Kamilė Čižauskaitė (mokytoja B.Kauneckienė).

2016-04-19 Skaityti plačiau

Išvyka į Klaipėdos Dvasinės pagalbos jaunimui centrą

2016-04-12d. 8a klasės mokiniai ir dorinio ugdymo mokytojos – L.Iljinienė ir R.Lankelienė lankėsi Klaipėdos Dvasinės pagalbos jaunimui centre. Tai buvo jau  tradicine tapusi kasmetinė aštuntokų išvyka. Jos  metu moksleiviai galėjo susipažinti su įstaigos įsikūrimo istorija, veiklos programomis ir jų pobūdžiu bei savanoriško darbo perspektyvomis, apmąstyti galimybes realizuoti save savanoriškoje veikloje.

2016-04-19 Skaityti plačiau

Instrumentinės muzikos festivalis „Varpo aidas“

„Smeltės“ progimnazijos Gitaristų būrelis, „Smeltužės“ kolektyvas, Instrumentinis 5a klasės trio balandžio 14d. dalyvavo instrumentinės muzikos festivalyje „Varpo aidas“, kuriame Gitaristų būrelis vadovaujamas mokytojos Raimondos Milašienės ir Instrumentinis 5a klasės trio vadovaujamas mokytojos Rūtos Grybaitės laimėjo Klaipėdos švietimo skyriaus įsteigtas „Lyriškiausio“ ir „Išradingiausio“ kolektyvo nominacijas.

2016-04-18 Skaityti plačiau

Piešimas smėliu


Kovo 31 dienos vakarą 1c klasės mokiniai su tėveliais vakarojo mokykloje. Piešimas smėliu leido atsipalaiduoti, negalvoti apie rūpesčius. Vieni kitiems patardami ir padėdami rinkosi spalvas ir kūrė paveikslėlius pagal savo nuotaiką. Bendras darbas visada vienija, šildo bei stiprina bendruomeniškumą. Toks pabuvimas kartu tikrai nepaskutinis 1c klasėje.

2016-04-14 Skaityti plačiau

Laiškas Žemei

Antrųjų klasių mokiniai, vykdydami projektą „Žemė – mūsų namai“, organizavo dailaus rašto konkursą „Laiškas žemei“. Daugelis mokinių taisyklingu raštu rašė laišką – ŽEMEI, kurioje gimė ir auga. Kiekviena klasė rinko gražiausios rašysenos mokinį. Nugalėtojais pripažinti 2a klasėje Emilija Jankauskaitė, 2b – Ema Korsakaitė , 2 c – Inga Kovalenko.

2016-04-12 Skaityti plačiau

Klasės valandėlė „Pasaulio kavinės“ 7b klasėje


7b klasės auklėtoja Raimonda Milašienė su savo auklėtiniais klasės valandėlės metu pirmoji mokykloje išbandė „Pasaulio kavinės“ problemų sprendimo metodą. Mokiniai liko patenkinti, kad gavo patarimų kaip spręsti svarbias problemas, pabendravo su klasės draugais ir labiau pažino vienas kitą.

2016-04-11 Skaityti plačiau

Pasaulinė sveikatos diena

Balandžio 7d. minima Pasaulinė sveikatos diena. Šiais metais Klaipėdoje ji skirta diabetu sergantiems žmonėms.
„Smeltės“ progimnazijos mokiniai šią dieną minėjo išsakydami savo nuomonę apie cukrų. Buvo sukurtas stendas. 7a klasės mokiniams buvo organizuojama paskaita-protų mūšis, kurio metu mokiniai daugiau sužinojo apie cukrinį diabetą, bei sudalyvavo „Protų mūšyje“.  Mokiniai džiaugėsi laimėtais prizais.

2016-04-08 Skaityti plačiau

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)