Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Padėka

UAB „EIT Sprendimai" mūsų progimnazijai padovanojo 3 interaktyvias lentas, kurių vertė 4000 Eur. „Smeltės" progimnazijos bendruomenė kartu su progimnazijos direktoriumi Edmundu Kvederiu nuoširdžiai dėkoja UAB „EIT Sprendimai" vadovams už šią nuostabią ir mums labai reikalingą dovaną.

2015-11-10 Skaityti plačiau

Mokytojų šokių konkursas

Ugdymo plėtotės centras mokytojus kvietė dalyvauti konkurse ir laimėti kelionę į mokslo centrą Estijoje! Mokytojai turėjo surinkti 5 asmenų komandą, išmokti 1 min. trukmės šokį ir jį nufilmuoti.
Į šį kvietimą atsiliepė ir „Smeltės“ progimnazijos mokytojos Regina Baraišienė, Irma Stonienė, Rūta Grybaitė, Rasa Ramanauskienė ir Indrė Masaitienė.

2015-11-09 Skaityti plačiau

Pyragų diena


Lapkričio 6 d. minima „Pyragų diena“. Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija prisidėjo prie TV3 televizijos organizuojamos akcijos ir paminėjo „Pyragų dieną“. Priešmokyklinės klasės bei 7a ir 7b mokiniai ir jų Tėveliai kepė pyragus, o mokyklos mokiniai ir bendruomenė turėjo galimybę pasivaišinti pyragais, bei paaukoti „Išsipildymo akcijos 2015“ vaikams.

2015-11-08 Skaityti plačiau

Mokytojų boulingo turnyras

Lapkričio 5 dieną boulinge Honolulu vyko  boulingo turnyras. Tarp 28 valstybės tarnautojų komandų buvo ir „Smeltės“ progimnazijos mokytojų komanda. Komandos vienybė, azartas ir puiki nuotaika -  pagrindiniai komandos palydovai. Mokytojos Asta Kontautienė, Rūta Grybaitė, Nelita Gedminienė, Indrė Masaitienė ir progimnazijos direktorius Edmundas Kvederis tapo pirmi tarp Klaipėdos „švietimiečių“.

2015-11-07 Skaityti plačiau

„Stiklo juvelyrika“

Dažnai užduodamas klausimas  „Kai mokiniai atostogauja, ką veikia mokytojai?“
Mokytojai pailsi nuo triukšmo, pamokų, pasidalina patirtimi, pabendrauja  ir gali leisti sau išmokti kažko naujo.
Rugsėjo 26 d. grupė mokytojų vyko į Jurbarką, kur Vinco Grybo memorialiniame muziejuje dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Stiklo juvelyrika“. Užsiėmimą vedė mokytoja Rūta Grybaitė.

2015-11-04 Skaityti plačiau

Respubikinė metodinė dorinio ugdymo konferencija


Spalio 26d. 7a kl. mokinės Kamilė Krumplytė, Daiva Sudeikytė skaitė pranešimą „Gamta - mūsų namai“ Respublikinėje metodinėje dorinio ugdymo konferencijoje „O ką aš padariau, kad dorinis ugdymas taptų aktualesnis?“.


2015-11-04 Skaityti plačiau

„Smeltužės“ kolektyvo naujokų „Krikštynos“


Spalio 22d. mokykloje dūzgė folklorinio ansamblio „Smeltužė“ senbuviai. Tą dieną vyko tradicinės „Smeltužės“ kolektyvo naujokų „Krikštynos“. Naujieji kolektyvo nariai turėjo savo sumanumu, išradingumu įrodyti, kad yra verti tikro smeltužiečio vardo ir  iškilmingai, prie „Smeltužės“ vėliavos, prisiekti būti šauniais kolektyvo nariais.

2015-11-02 Skaityti plačiau

Moliūgų fiesta


Penktadienis (spalio 23 d.) „Smeltės“ progimnazijoje buvo kūrybinės veiklos diena „Moliūgų fiesta“. Ši fiesta abejingo nepaliko nė vieno. Dūzgė kaip bitelės mokykloje visa bendruomenė: mokiniai, jų tėveliai, mokytojai...
Įspūdingos rudeninės gėrybės iš visų pakraščių (klasių, namų, dirbtuvių) buvo nešamos į mokyklos fojė ir ten rikiuojamos, komponuojamos, vardais pavadinamos...

2015-10-24 Skaityti plačiau

Edukacinis užsiėmimas „Tradicinis karpinys“


Pagal projektą „Vaikų kultūros dienos“ 
 8a klasės mokiniai su dailės mokytoja vyko į etnokultūros centrą. Ten dalyvavo įdomiame edukaciniame užsiėmime „Tradicinis karpinys“. Užsiėmimo  metu mokiniai susipažino su tautiniais motyvais bei ornamentika, kaip buvo puošiamos namų langinės.

2015-10-19 Skaityti plačiau

Penktokų krikštynos


Sveiki atvykę į „Žinių šalį“! Tokiu šūkiu ankstų spalio 15d. rytmetį aštuntokai pasitiko į mokyklą įžengusius penktokus. Sutrikę, bet laimingi penktokai mielai dėjo savo rankos atspaudus. Po pamokų įvyko penktokų popietė, kurios metu mokinukai buvo „krikštijami“.

2015-10-17 Skaityti plačiau

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)