Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Etnokultūrinė vaikų ir jaunimo stovykla „Vėlungis

Mokyklos folklorinis ansamblis „Smeltužė“ 2017 birželio 8-10 dienomis atostogas pradėjo netoli Drevernos vykusioje etnokultūrinėje vaikų ir jaunimo stovykloje „Vėlungis“. Stovykloje netrūko judrių ir nuotaikingų senovinių žaidimų, konkursų, staigmenų, o taip pat muzikos, dainų ir pasišokimų, muzikavimo ne tik tradiciniais instrumentais, bet ir senoviškais tabalais. Amatų alėjoje „Vėlungio“ draugai išbandė tradicinę keramiką ir tekstilę, kuršišką juvelyriką, liaudies tapybą, kuri atsiskleidė senojoje odininkystėje. Stovyklautojai darė šiaudo birbynes, skudučius, drožinėjo iš medžio instrumentus, siuvinėjo delmonus, karūnas, audė juostas. Stovyklos pabaigą apvainikavo darbų paroda ir kolektyvų koncertas. Visi, smagiai pailsėję, grįžome namo.

Folklorinio ansamblio vadovė Raimonda
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)