Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

„Padėkos paštas“

Draugystė – tai gražiausias žodis,
Kai jį tari širdim,
Juk nėr ramybės ir paguodos,
Kai šalia draugo neturi.

Gegužės 12 – 26 d., mokykloje veikė „Padėkos paštas“. Mokslo metų pabaigoje mokiniai turėjo galimybę padėkoti tiems žmonėms, kurie juos mokė, suprato, kartais paguodė, nuramino, gerą žodį pasakė arba atsiprašyti tų, kuriuos įžeidė, įskaudino ir neišdrįso žengti žingsnio atsiprašymo link. „Padėkos paštas“ gavo 171 laiškelį, kurie buvo išdalinti mokytojams, mokyklos valgyklos darbuotojoms ir mokinių draugams. Šypsenų, gerų ir gražių emocijų netrūko.
Šiltos ir geros vasaros!

Pagarbiai etikos mokytoja

 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)