Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Respublikinė mokinių tėvų konferencija „Vaiko sėkmę kuriame kartu“

Vasario 3d. penktadienį į Klaipėdos Prano Mašioto progimnaziją rinkosi mokinių tėvai, mokytojai, mokyklų pavaduotojai ir kiti darbuotojai. Ten buvo organizuojama mokinių tėvų konferencija „Vaiko sėkmę kuriame kartu“. Tėvai, mokytojai ir kiti mokyklų atstovai dalinosi gerąją patirtimi, kaip bendradarbiaudamos mokyklos su mokinių tėvais keičia įvairius sprendimus, taip pat gražina mokyklos aplinką su tam tikromis miesto organizacijomis.
Mokinių tėvai norėdami įsitraukti į mokyklos veiklą, sukuria mokiniams smagią, įdomią, veiklią aplinką. Tėvai organizuoja renginius ne tik mokyklose, bet ir bendruomenėse. Į veiklas įsitraukia ne tik mokinių mamos, tačiau yra ir labai aktyvių tėčių, kurie noriai visapusiškai padeda savo mažiesiems kurti, tobulėti ar „gyventi“ jaukesnėje mokykloje.
„Smeltės“ progimnazijos bendruomenės veiklas pristatė J. Piekuvienė, kuri yra mokyklos tarybos tėvų atstovė. Ji pristatė bei pasidalino gerąją patirtimi apie sėkmingiausius progimnazijos renginius, tokius kaip „Moliūgų fiestą“, „Kalėdos kitaip“,  jau tradicija tapusią „Pyragų dieną“, kai visa mokyklos bendruomenė turi galimybę pabendrauti, bendrai su vaikais atlikti tam tikrus darbelius, kad vėliau būtų galimybė visiems kartu pasidžiaugti bendrais darbais.
Taip pat J. Piekuvienė akcentavo progimnazijoje atskirai klasėse organizuojamus bendruomenės renginius, kai kartu su tėvais buvo lankomasi teatruose bei kituose edukaciniuose užsiėmimuose. Buvo paminėta mokytojų dienos šventė, kurios metu įsijungia mokinių tėvai ar kviestiniai svečiai, kurie veda pamoką kitaip. Tai sudomina ir vaikus, ir tėvelius, kurie gauna praktikos vedant pamokas.
Buvo paminėta daug įdomių, prasmingų ir reikalingų renginių apimant visą mokyklos bendruomenę. Planuojama nenuleisti rankų ir plėsti bendruomenines veiklas, juk kartu mes galime tiek daug...
                                                                                   E. Enzinaitė
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)