Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Sveikiname!

„Smeltės“ progimnazijoje dirba jauna, kūrybinga, iniciatyvi, pareiginga geografijos mokytoja Jurgita Padriezienė. Mylima mokinių, gerbiama kolegų ji savo kasdieniais darbais įsilieja į mokyklos bendruomenės veiklas. Jos vedamos pamokos patinka mokiniams, ugdo nuoširdų domėjimąsi savo šalimi ir pasauliu.
Mokytojų dieną mokytoja apdovanota Švietimo skyriaus padėkos raštu už kūrybingą darbą, kaitos procesų inicijavimą progimnazijoje bei gerosios patirties sklaidą šalies mastu.
„Smeltės“ bendruomenė – mokiniai, tėveliai, kolegos nuoširdžiai sveikiname mokytoją Jurgitą Padriezienę.

Administracija
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)