Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Pasaulinė muzikos diena

Spalio 1d. visas pasaulis švenčia muzikos dieną. Rugsėjo 30d. muzikos dieną šventė ir mūsų mokykla. Koncerte dalyvavo mūsų mokyklos 1-7 muzikinės klasės. Šios klasės dalyvavo akcijoje „Žaiskime kartu“, kurios metu dovanojo žaidimus bei perskaitytas knygutes priešmokyklinės bei prailgintos grupės mokiniams. Svečiuose dalyvavo ir Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokiniai bei jų mokytojai.


Progimnazijos muzikos mokytojos A.Kontautienė, R.Grybaitė, R.Milašienė

 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)