Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Mokslo žinių diena progimnazijoje!

Din-din varpeliai skamba,
Mokyklon kviečia jie,
Knygas aš susimetus,
Skubėsiu vėl į ją...
  Mokslo žinių diena progimnazijoje!
 
Rugsėjo 1d. 10.00 val. šventė priešmokyklinės grupės vaikams, pirmokams,  aštuntokams (kiemelyje iš gatvės pusės). Po šventės mokiniai renkasi į klases.
Pirmokai į nurodytas klases renkasi 9.50 val.
 
10.45 val. pirmoji pamoka 2, 3, 4, 5, 6, 7 klasių mokiniams klasėse.

Pirmokų sąrašai (.pdf)
Penktokų sąrašai (.pdf)
Mokiniai renkasi į šiuos kabinetus (.pdf)

Organizatoriai
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)