Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

2016-04-12d. 8a klasės mokiniai ir dorinio ugdymo mokytojos – L.Iljinienė ir R.Lankelienė lankėsi Klaipėdos Dvasinės pagalbos jaunimui centre. Tai buvo jau  tradicine tapusi kasmetinė aštuntokų išvyka. Jos  metu moksleiviai galėjo susipažinti su įstaigos įsikūrimo istorija, veiklos programomis ir jų pobūdžiu bei savanoriško darbo perspektyvomis, apmąstyti galimybes realizuoti save savanoriškoje veikloje.

Tikybos mokytoja Laima Iljinienė

 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)