Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Dėmesio!

 

Mieli būsimųjų pirmokų tėveliai!

„Smeltės“ progimnazija kviečia būsimųjų pirmokų tėvelius nuo 2015 m. sausio 2 d. užregistruoti savo vaikus į pirmąsias klases.

 

Reikalingi dokumentai:
  1. Prašymas (rašomas mokykloje).
  2. Vaiko gimimo liudijimo kopija.
  3. Sveikatos patikrinimo pažymėjimas Nr. 027-1\a (galima pristatyti iki birželio 1 d.)
  4. Brandos pažyma iš Klaipėdos pedagoginės- psichologinės tarnybos (Debreceno g. 41, Klaipėda, tel. 34 22 53), jei vaikui iki 2015m. gruodžio 31d. nėra sukakę 7 metai.
 
Pageidautina dokumentus pristatyti iki gegužės 10 d.
 
Birželio mėnesį bus tėvų susirinkimas, pageidaujantiems muzikinė perklausa, vaikų susipažinimas su mokykla, su pirmąja mokytoja. (Konkretesnę informaciją pateiksime gegužės mėnesio pabaigoje).
Pristatant dokumentus prašysime pasirinkti dorinio ugdymo dalyką (etika, tikyba) ir kūno kultūros pamokų skaičių (3 pamokas kūno kultūros, ar 2 pamokas kūno kultūros ir 1 pamoka šokio).
 
Dokumentai priimami mokyklos raštinėje Reikjaviko 17, I aukštas, 117 kab. nuo 9.00-12.00 ir nuo 13.00-15.00 val. Pasiteirauti galima tel. (8-46) 34 58 32 raštinės vedėjos.
 
Mokykloje organizuojama įvairi meninė ir sportinė veikla:
Informatikos būrelis „Logo“ (1-4 klasės), sporto būrelis „Vikruoliai“ (1-4 klasės), saugaus eismo būrelis „ABC“ (1-4 klasės), matematikos būrelis „Gudručiai“ (4 klasės), dramos būrelis „Aitvarėlis“ (1-4 klasės), vokalinis ansamblis (1-2 klasės), vokalinis ansamblis( 3-4 klasės), fleitų ansamblis (1-2 klasės),  jaunučių choras (1-4 klasės), šiuolaikinių šokių būrelis (1-4 klasės), folklorinis ansamblis „Smeltužė“ (2-8 klasės), dailės būrelis „Vaivorykštė“ (1-8 klasės).
 
Užsienio (anglų k.) mokymas pradedamas antroje klasėje. Penktoje klasėje pradedamas rusų ir prancūzų kalbų mokymas.
 
Mokykloje soc. remiami mokiniai gali lankyti nemokamą pailginto darbo dienos grupę nuo 12.00 – 15.00 val.
 
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)